Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Flere velger yrkesfag

Bygg- og anleggsteknikk øker mest.

Publisert

Mer enn 34.500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring høsten 2018. Halvparten av elevene på Vg1 får nå plass på yrkesfag, og det er den største andelen på flere år.

- Det er svært gledelig at flere velger yrkesfag. Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Totalt er det i underkant av 69.500 elever som skal begynne på det første året i videregående opplæring (Vg1). For første gang på mange år fordeler elevene seg likt mellom yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram

Bygg- og anleggsteknikk øker mest

Inntakstallene viser at studieprogrammet bygg- og anleggsteknikk øker mest, med henholdsvis 220 flere elever enn i fjor som får plass på Vg1-nivå.

- Vi har lenge erkjent et behov for flere fagarbeidere, og regjeringen har iverksatt en rekke tiltak. Disse tallene viser at utviklingen nå går i riktig retning. Flere ungdommer velger yrkesfag.  Samtidig ser vi at rekordmange nå får lærlingplass, og at flere fullfører og består en yrkesrettet videregående utdanning. Det er veldig positivt, men vi skal fortsette å holde trykket oppe, sier Sanner i en pressemelding

- Det er flott at så mange ungdommer ser mulighetene som ligger i yrkesfagene, nå som vi tilpasser dem bedre til arbeidslivet og gjør dem mer yrkesrettet, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen i samme melding.

Studiespesialisering er det faget som går mest ned, med 2409 færre elever enn i fjor.

50/50 yrkesfaglig og studieforberedende

Av i alt 190.698 søkere til skoleplass, har 92 prosent i skrivende stund fått tilbud om plass.

Det er etter at alle fylkeskommuner har gjennomført sitt førsteinntak. 85 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Dette er litt mindre enn i fjor.

Det er 1600 færre søkere til skoleplass i 2018 enn i 2017.

Utviklingen av andelen tilbud i Vg1 fordelt på studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram:

År                                    2014     2015     2016     2017     2018
Studieforberedende        52 %     52 %     52 %     51 %     50 %
Yrkesfag                         48 %     48 %     48 %     49 %     50 %
I alt                               100 %    100 %    100 %    100 %   100 %

Medier og kommunikasjon regnes som studieforberedende for alle år

Se alle inntakstallene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Regjeringens yrkesfagsatsinger:

  • Fornyer strukturen for yrkesfag. Fra 2020 vil elevene få tidligere spesialisering.
  • Fornyer fellesfagene i videregående opplæring som skal gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene slik at de er i tråd med det ungdommene møter i sin arbeidshverdag.
  • Innfører et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for gi flere elever mulighet til yrkesretting tidligere.
  • Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom yrkesfaglærerløftet, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen for yrkesfag.
  • Gitt yrkesfagelever rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Gjør veien fra yrkesfag inn til høyere utdanning enklere.
  • Økt lærlingtilskudd med 21.000 kroner per kontrakt. Gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.
  • Skjerpet krav om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.
  • En egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter.

Regjeringen styrker yrkesfag og fagskolene med over 70 millioner kroner i 2018. Det kommer på toppen av ca. 600 millioner i yrkesfagløft mellom 2013-2017.