Røldalstunnelen, E134.

- Følger ikke opp avvik i tunnelene

Vegdirektoratet følger ikke opp resultater fra inspeksjoner i de tunnelene som ikke er oppgradert, skriver Vegtilsynet i en ny tilsynssak.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen tar vare på sikkerheten i tunneler som ikke er oppgradert etter tunnelsikkerhetsforskriften. Tilsynet har sett på gjennomføring og oppfølging av periodiske inspeksjoner som er grunnlaget for at Vegdirektoratet skal ha oversikt over sikkerheten i tunnelene og prioritere tiltak dersom det er mangler.

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres minst hvert sjette år i tunneler som er over 500 meter lange. Vegtilsynet påpeker i en pressemelding at det er viktig at Statens vegvesen har et godt system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av disse inspeksjonene, for å vite om sikkerheten er ivaretatt.

Mangler overordnet nasjonal plan

Tilsynssaken viste at Vegdirektoratet ikke har en overordnet nasjonal plan for gjennomføring av periodiske inspeksjoner av tunnelene som ikke er oppgradert, og at 87 prosent av de periodiske inspeksjonene blir gjennomført, men ikke fulgt opp av Vegdirektoratet i tråd med kravene.

Vegtilsynet fant også at Vegdirektoratet:

  • ikke har organisert gjennomføring av inspeksjoner på en slik måte at den sikrer uavhengige vurderinger
  • ikke har sikret at gjennomføring av periodiske inspeksjoner avdekker om minstekrav i tunnelsikkerhetsforskriften blir fulgt
  • ikke følger opp de periodiske inspeksjonene. Det blir avdekka et stort antall avvik og svakheter under inspeksjonene, men Vegdirektoratet følger ikke opp funn, eller har nasjonal oversikt, slik formålet med Plania (Tunnelforvaltningssystemet i Statens vegvesen) er. Vegdirektoratet får derfor ingen oversikt som kan brukes til å prioritere og sette inn tiltak.
  • ikke har oppdaterte sentrale retningslinjer

- Slurver med rollen sin

Vegtilsynet har funnet fem avvik som vil bli fulgt opp med Vegdirektoratet, skriver de i pressemeldingen.

Vegtilsynet mener det er alvorlig at Vegdirektoratet mangler systematikk, som for eksempel bruk av PLANIA, i arbeidet med sikkerhet i de tunnelene som ikke er oppgradert, og «slurver med rollen sin når det gjelder kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Kommentar fra Vegdirektoratet

Oddvar Kaarmo, sjefingeniør på Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har kommet med følgende kommentar til kritikken fra Vegtilsynet:

- Det er riktig at Vegdirektoratet ikke ligger på et høyt nok ambisjonsnivå når det gjelder oppfølging av rapporter etter gjennomført sikkerhetsinspeksjon i tunnel. Problemstillingen Vegtilsynet påpeker er ikke ukjent for Vegdirektoratet. Det er allerede etablert et virksomhetsutviklingsprosjekt som har til hensikt å forbedre den administrative oppfølgingen av større innrapporterte avvik etter gjennomført inspeksjon. Dagens system med bruk av Plania fungerer bra i enkelte regioner, i andre regioner er det et potensiale for forbedring.

Powered by Labrador CMS