Dagens Skarvbergtunnel, som skal erstattes av ny, er trang og umoderne. Den sørlige inngangen til dagens tunnel er et ulykkespunkt.
Dagens Skarvbergtunnel, som skal erstattes av ny, er trang og umoderne. Den sørlige inngangen til dagens tunnel er et ulykkespunkt.

Fem tilbud på ny E69 Skarvbergtunnelen

Det laveste tilbudet er på 622.282.726 kroner, mens de fire andre tilbyderne ligger mellom 644.857.704 og 671.592.220 kroner.

Publisert

Skanska Norge AS leverte det laveste tilbudet på bygging av den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark (se protokollen fra tilbudsåpningen under til høyre).

- Tilbudene ligger veldig tett. Det kan bety at vi har laget et godt konkurransegrunnlag og at entreprenørene vurderer usikkerheten i prosjektet ganske likt, sier delprosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen.

De fem tilbyderne har allerede gjennomgått en kvalifiseringsprosess. Nå vil Statens vegvesen vurdere tilbudene nærmere.

- Målet er å kunne inngå kontrakt slik at anleggsarbeidet kan starte i løpet av høsten 2018, sier Torgeir Dahle.

Protokollen fra tilbudsåpningen.
Protokollen fra tilbudsåpningen.

E69 Skarvbergtunnelen blir årets største nye veianlegg i Nord-Norge. Det skal bygges en helt ny tunnel på 3,5 kilometer og 3,8 kilometer ny vei nord for tunnelen. Dermed fjernes en av de mest skredutsatte strekningene på hele E69, som førte til at Nordkapp kommune var isolert flere dager sist vinter.

Etter planen skal den nye tunnelen settes i trafikk høsten 2021.