Et par eksempler på at det gikk galt og et oversiktsbilde fra lastsikringskurset hos Tysse i august 2018.Kursholder Edvard Taarnes (med svart t-skjorte med reklame på ryggen) kurset forhandlere/selgere av Tysse-hengere.  Markedssjef Gisle Låstad hos Tysse (stående bak til høyre) og Frode Akse eier av Lavik Maskinsenter (grå skjorte med ryggen til) synes kurset gjorde det lettere å forstå krefter som påvirker last.
Et par eksempler på at det gikk galt og et oversiktsbilde fra lastsikringskurset hos Tysse i august 2018.Kursholder Edvard Taarnes (med svart t-skjorte med reklame på ryggen) kurset forhandlere/selgere av Tysse-hengere. Markedssjef Gisle Låstad hos Tysse (stående bak til høyre) og Frode Akse eier av Lavik Maskinsenter (grå skjorte med ryggen til) synes kurset gjorde det lettere å forstå krefter som påvirker last.

Manglende kunnskap om lastsikring

I en undersøkelse hadde 88 prosent for dårlig kunnskap om sikring av last på kjøretøy og tilhenger klasse B og BE. Tysse øker denne kunnskapen.

Publisert

Onsdag 22. august ble det avholdt et dagskurs om sikring av last for selgere og forhandlere hos den norske produsenten av tilhengere, Tysse Mekaniske Verksted AS på Osterøy (Hordaland).

Kursleder var Edvard Taarnes. Han er prosjektleder for lastsikring i førerkortklasse B og BE i prosjektet tidligere kalt KFL Lastsikring, nå Taarnes Lastsikring, som blant annet jobber med forskning og utvikling på temaet sikring av last.

- Bevisstgjøring

- Hvorfor velger dere på Tysse å arrangere en slik dag?

- Vi ønsker å sette fokus på viktigheten med både riktig lasting på tilhenger, samt at last blir sikret forsvarlig, sier markedssjef Gisle Låstad.

Kursholder Edvard Taarnes fra Taarnes Lastsikring (t.v.) gjennomgikk blant annet sikring av en minigraver på kurset.
Kursholder Edvard Taarnes fra Taarnes Lastsikring (t.v.) gjennomgikk blant annet sikring av en minigraver på kurset.

- Vi ønsker samtidig å øke kunnskapen vår på dette feltet, både hos våre ansatte og våre forhandlere, så de kan være med på å bevisstgjøre våre kunder.

Markedssjefen ønsker å bevisstgjøre kundene om hva som kan skje om en sikrer last med feil utstyr, eller i verste fall manglende sikring av last.

- Tysse er opptatt av sikkerhet på vei, og vi har sertifiserte surrepunkt i våre tilhengere sier Låstad.

Frode Akse eier Lavik Maskinsenter (Sogn og Fjordane) og har vært forhandler av Tysse-tilhengere siden 1990.

Han ser stor nytte av lastsikringskurset.

- Det er viktig å formidle kunnskapen til kundene når vi selger tilhengere. Det at en forhandler både forteller og viser deg som kunde hvordan det skal gjøres, kan gjøre det lettere å forstå kreftene som påvirker lasten, sier Akse. 

Undersøkelse viste skrikende kunnskapsbehov

De 15 fremmøtte fikk grundig teoretisk kunnskap om hva de må tenke på som produsenter og selgere av tilhengere, og hvor stort behovet er for bedre kunnskap på dette feltet. Kursdeltakerne fikk se både bilder og video av manglende sikring av last.

Taarnes trakk frem at sikring av last sjelden er et tema når man omtaler ulykker.

- Det mange ikke tenker på, er at mangelfull sikring av lasten også kan gjøre at det skjer ulykker. Det kan være feilsikret last som havner i veibanen og medfører farlige unnamanøvre eller last som forårsaker selve skadene, sier Taarnes.

Deretter bar det inn i den store produksjonshallen hvor deltakerne fikk trening i å feste båt, gravemaskin, trelast og gressklipper på Tysses egne tilhengere.

En jobb de tok alvorlig, men latteren satt løst.

- I en undersøkelse vi har fått utført (utført av Norstat), viste det seg at 81 prosent av de spurte ønsker mer råd og veiledning med tanke på sikring av last. Samtidig hevdet 61 prosent av de spurte at de hadde god nok kunnskap, mens undersøkelsen viste at bare 12 prosent faktisk hadde det, sier Taarnes.

Enorme konsekvenser

Han mener at en av de største utfordringene med sikring av last er at sjåfører ikke tenker nok på konsekvensene av manglende sikring.

- De er som regel opptatt av to ting: Å ikke bli stoppet i kontroll og å komme seg hjem med lasten. Veldig lite tid går med til å tenke på at lasten skal festes på forsvarlig og forskriftsmessig måte.

Han forklarer dette med et bilde.

- Ved en bråstopp vil usikret last fortsette ferden fremover til det stopper i noe. Det kan være et menneske eller en gjenstand. Vekten på usikret last øker 6 ganger ved en bråstopp i 40 km/t, 14 ganger i 60 km/t og øker 24 ganger ved en bråstopp i 80 km/t. Mange kjører i 80 med bil og tilhenger, sier Taarnes og legger til:

- La oss ta et eksempel: Ved en bråstopp i 80 km/t vil et ett kilos nettbrett treffe med en vekt på opp til 24 kg. Om det treffer med den skarpe kanten, kan det bli katastrofalt. Har du da flere hundre kilo usikret last i en henger, så kan du selv tenke deg kreftene som er i sving, sier Taarnes.

Han mener at en av de største utfordringene er at folk ikke tenker nok på konsekvensene når de kjører med manglende sikring av last i henger eller i bil, og etterlyser en endring i tankemønsteret.

Regelverket mangler krav til surrekroker

- Regelverket er ikke tilpasset brukerne. Det bør samles på en plass, så man ikke trenger å gå til henvisninger. Standardene bør være lett tilgjengelige, så alle kan forstå dem, sier Taarnes.

Det finnes ikke lenger et krav til surrekroker, ifølge Lovdata forskrift om krav til kjøretøy § 45 Lastsikringsutstyr:

«Kap. 45. Lastsikringsutstyr
§ 45-1.Lastsikringsutstyr
1. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder løst og fastmontert lastsikringsutstyr for motorvogn og tilhenger. Unntatt er sikringsutstyr for to- eller trehjuls motorvogn og beltekjøretøy og for innvendig last i personbil.
Fra 29. april 2009 gjelder denne paragraf ikke for bil og tilhenger til bil.»

Det mener Taarnes er en stor utfordring.

- Ulykker grunnet manglende lastsikring kan føre til skader på personer, slitasje på kjøretøy, økt forurensning på vei og i naturen, samt endre kjøreegenskaper under kjøring. Det kan gi katastrofale følger. La oss gjøre mest mulig for å begrense slike ulykker.

Råd og tips

- Hvilke råd vil du gi?

- Undersøk godt før du skal frakte last, målene i lengde og nyttelast, enten i eget kjøretøy eller i tilhenger. Sjekk hvilket kjøretøy du har, hvilket førerkort du har, kunnskapen du besitter. Sørg for at du får den kunnskapen du trenger om du skal gjøre dette selv. Lovverket sier at du skal forvisse deg om at lasten er forsvarlig og forskriftsmessig sikret; det vil si at uvitenhet ikke er noen unnskyldning da dette er ditt ansvar som fører. Det er fullt mulig å la profesjonelle ta seg av frakten om du ikke besitter den riktige kunnskapen eller utstyret. Ikke ta sjanser, sier Taarnes.

Førerkortet forteller om største tillatte totalvekt, det samme gjelder vognkortet. Taarnes' råd er å undersøke det godt, kjenne på magefølelsen om hvorvidt man behersker det. Bruk alltid godkjent utstyr.

- Når det gjelder selgere og forhandlere: Motiver kundene deres til å sikre lasten, alvoret og betydningen av dette. Dette er en del av rollen med å produsere og selge tilhengere, sier Taarnes.

Trygg Trafikk: - Viktig tema

- Fra vårt synspunkt er det flott at de tar opp problemstillingen, for det er et område som ikke er belyst så mye. Det er et viktig tema, sier Audun Heggestad, distriktsleder for Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane.

Heggestad har ikke tall på hvor mange prosent av total last som er uforsvarlig sikret, men sier seg enig med Taarnes.

- Vi ser ganske mange tilhengere med last som er sikret på merkelige måter, og mediene legger også ut bilder med dårlig sikring. Dette gjør det veldig farlig i en trafikksituasjon og har et stort skadepotensial, sier Heggestad.

Han påpeker også at kjøreegenskapene kan bli kraftig forverret ved feilsikret last.

- Det er veldig viktig at det tas opp og at folk flest vet mest mulig om dette når de skal kjøre med hengere, sier han.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS