Antennen som registrerer grunnforholdene henger under helikopteret som kjører over områdene som ønskes undersøkt.
Antennen som registrerer grunnforholdene henger under helikopteret som kjører over områdene som ønskes undersøkt.

Grunnundersøkelser med «antenne-helikopter»

Skal kunne redusere kostnadene på vei- og jernbaneprosjekter.

Publisert

I samarbeid med Kjeller innovasjon og med støtte fra Norges forskningsråds Forny2020 program, etablerer Norges Geotekniske Institutt (NGI) nå en teknologi-spin-off med mål å redusere kostnader og tid for grunnundersøkelser i kompliserte, store bygge-prosjekter i Norge. Eksempler er planlagte traseer for vei og jernbane.

Kombinerer boring og helikoptermåling

Store infrastruktur-prosjekter kan bli langt dyrere (20 til 50 prosent) enn opprinnelig budsjettert. Dette det er ikke uvanlig at dette skjer på grunn av usikkerhet knyttet til grunnforhold.

Er det bløt eller fast grunn, er det langt ned til fast berg, er det store variasjoner langs strekningene som undersøkes er noe av det som må avklares.

- Borehull og punktvise sonderinger er den tradisjonelle form for grunnundersøkelser. Men dette er svært kostbart og tidkrevende. Geofysiske grunnundersøkelser fra helikopter gir rask informasjon om grunnforholdene over store områder, sier NGIs ansvarlige for denne satsingen, Andreas Pfaffhuber.

I nesten ti år har NGI utført forskning og utvikling med å tilpasse en luftbåren geofysisk metode til å utføre geotekniske grunnundersøkelser. Slike geo-skanning-undersøkelser fra helikopter integrerer kompliserte geofysiske modeller med informasjon fra et «meget begrenset antall borehull» til å produsere en integrert modell av undergrunnen med statistisk usikkerhet.

Maskinlæring er nøkkelen til suksess for denne teknologien fordi det integrerer enorme datamengder med varierende typer data.

Skal kommersialisere helikoptermålinger

Forny2020 prosjektet «Airborne geo-intelligence: Revolutionizing geotechnical site investigations for large infrastructure projects» tar sikte på å kommersialisere luftbårne grunnundersøkelser.

Det bygger på vellykkede resultater fra tidligere NGI-prosjekter både i Norge og internasjonalt.

NGI har vært en pionér innen anvendelse av teknologien til å gjøre undersøkelser langs planlagte vei- og jernbanestrekninger. Anvendelse av metoden begrenses delvis av at det ikke er nok personer med spesialkompetanse til å interpretere og evaluere de store innsamlede datamengdene.

Nyetableringen vil gjøre det enkelt for praktiserende ingeniører å anvende resultater fra slike undersøkelser direkte i forbindelse med prosjektering uten å ha spesialkunnskap.

Siden etableringen av NGI i 1953 har det vært NGIs formål å drive forskning og utvikling som skaper resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi som er nyttig og etterspurt, og som tas i bruk av aktørene i markedet. Siden etableringen av Electromagnetic Geosurvices ASA i 2002 (sammen med Equinor) fokuserer NGIs strategi sterkt på innovasjon og kommersialisering.

Powered by Labrador CMS