Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.
Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Positiv til utspill fra Regjeringen

«På vegne av forbrukerne og hele bransjen» er Harald A. Møller AS glade for at Regjeringen ikke ønsker en økning i bilavgiftene.

Publisert

Det har vært en usikkerhet knyttet til hvordan overgangen til nye målemetoder for utslipp kan påvirke avgiftsnivået på biler i det norske markedet. Nye biler typegodkjennes nå etter den såkalte WLTP-standarden, som erstatter den utgående NEDC-standarden.

Onsdag 5. september signaliserte finansminister Siv Jensen på vegne av regjeringen at man vil unngå at denne overgangen fører til økte bilavgifter ved nyttår 2018/2019. Det er Harald A. Møller AS glade for. 

- Her deler vi Siv Jensens og regjeringens vurdering. Nå må KrF komme på banen og være tydelige på at de stiller seg bak dette, og unngå at dette spørsmålet blir overlatt til politisk spill i Stortinget denne høsten, sier Ulf Tore Hekneby, adm. direktør i Harald A. Møller AS .

Han mener regjeringens forslag er det løsningsalternativet som er det mest rettferdige for forbrukerne og bransjen.

-  Det er også viktig å notere seg at man endrer måten å teste bilene på, men det er altså ikke er slik at bilene slipper ut mer enn tidligere. Tvert imot blir nye biler stadig mer effektive og miljøvennlige, sier Hekneby.

Fra 1. september 2018 typegodkjennes alle nye biler etter den nye WLTP-syklusen. Regjeringens forslag er å benytte en fastsatt regnemodell (CO2MPAS) for å omregne WLTP-målingene til verdier tilsvarende nivået fra NEDC-målinger. Dette vil innebære at det ikke blir en omfattende økning i bilavgifter fra 1. januar 2019 som fryktet.