Slike selvkjørende brøytebiler skal testes på Gardermoen vinteren 2018/2019.

Selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter


Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie.

- Innovasjon og nytekning er viktig for Avinor. Mange oppgaver i luftfart vil i fremtiden løses på andre måter enn i dag. Avinor ønsker å teste ut autonomi, og ser helt klart effektiviseringsgevinster en gang i fremtiden med nye løsninger innenfor vinterdrift og andre områder. Avinor er i front når det gjelder å teste ut denne teknologien, men det er essensielt at sikkerheten er ivaretatt ved all testing, sier Margrethe Snekkerbakken, konserndirektør sikkerhet, miljø og strategi i Avinor.

Mengdetrening

Testkjøringen skal foregå under normal vinteroperasjon med oppstart rundt årsskiftet og frem til april 2019.

Målet er minst 40 gjennomførte operasjoner med samme grunnteknologi som på Fagernes. Underveis vil kjøretøyene overvåkes nøye, og en fører vil være med og overta operasjonen ved behov.

Målet er å få så mange operasjoner som mulig for disse kjøretøyene for å lære mer og videreutvikle systemet.

- Man kan sammenligne dette med å være pilot på et fly. Teknologien gjør en del av jobben, men vi må fremdeles være med og observere og kunne gripe inn, forklarer Vidar Snerten, fagsjef for flysidedrift på Oslo lufthavn. 

De selvkjørende bilene skal både testes i brøytetog og som frittstående brøytebiler, slik at Avinor kan overføre dette til flyplasser uten brøytetog.

Håper på nok en snørik vinter

- Forrige vinter hadde vi en snømengde på over tre meter og vi preparerte banesystemene til sammen 814 ganger, så forholdene skulle ligge godt til rette for testing her på Oslo lufthavn, forteller direktør for flysidedrift på Oslo lufthavn, Henning Bråtebæk.

- Vi ser frem til å teste ut og være en del av utviklingen av denne nye og moderne teknologien for snøbrøyting. Teknologien utvikler seg raskt i dag og slike prosjekter gjør at Avinor også i fremtiden vil være helt i verdenstoppen når det gjelder utførelse av vinterdrift, avslutter Bråtebæk. 

Avinor vil invitere media og bransjeaktører til Oslo lufthavn mot slutten av vintersesongen for å snakke om erfaringer og videre fremdrift for prosjektet.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS