Det er Torghatten Nord som drifter beredskapsruta, og rutetabellen finner du her.

Ferjeturen mellom Stokkvågen og Kilboghamn er gratis. Trafikanter mellom Kilboghamn og Jektvik betaler for seg som vanlig.

Passasjerer som har blitt avkrevd betaling for beredskapssambandet vil få pengene refundert. Dokumenterte refusjonskrav sendes til rolf.einar.hauge@vegvesen.no

Beredskapsruten vil være i drift inntil veien kan åpnes for trafikk igjen.

Nordland fylkeskommune har satt opp persontransport mellom Stokkvågen og Tonnes.