34f00c05-c664-4928-a6d1-5fd2d4c22bad
34f00c05-c664-4928-a6d1-5fd2d4c22bad

Materialgjenvinning i byggeindustrien

Rockwool i samarbeid med Ragn-Sells.

Publisert

I en pressemelding fra Ragn-Sells står det:

35% av det globale restavfallet kommer fra byggebransjen. Dette er uholdbart, og vi må jobbe for en endring. Derfor samarbeider isolasjonsselskapet Rockwool og miljøselskapet Ragn-Sells for en mer bærekraftig byggeindustri.

- Vi vil systematisk innhente brukt og overflødig steinull fra byggeprosjekter og gjenvinne til nye produkter av samme kvalitet, sier Jonas Zacharoff, forretningsdirektør Rockwool, Sverige, i samme melding.

Krafttak mot deponering

Verdens største steinullprodusent tar nå et krafttak mot den store mengden avfall som kommer til deponering i bygge bransjen. Det er det svenske selskapet i Rockwool Group, i samarbeid med miljøselskapet Ragn-Sells som starter opp med å gjenvinne steinull fra større svenske byggeprosjekter. Dette uavhengig om det er spill fra ny isolasjon eller eldre steinull fra rivingsprosjekter.

- Vår isolasjon av steinull har egenskaper som har samme høye kvalitet og ytelse, uansett hvor mange ganger det resirkuleres, sier Zacharoff.

Zacharoff mener at det er sterk etterspørsel etter sirkulære løsninger i dag, og at bygge- industrien blir stadig strengere i sine krav til avfallshåndtering.

Pilotprosjekter Sverige

- Vi møter markedet ved å være den første som tilbyr løsningen i Scandinavia. På denne måten kan vi hjelpe de store entreprenørene som kjøper Rockwool til å bli mer bærekraftig, sier han.

Rockwool og Ragn-Sells ønsker nå å tilby denne løsningen i Norge da det er samme behov for sirkulære løsninger i hele Skandinavia.

Rockwool og Ragn-Sells har utviklet en prosess som innebærer at Ragn-Sells samler, sorterer og frakter brukt/overflødig steinull. Når Rockwool returnerer restmaterialet til sine fabrikker, smelter materialet og produksjonsprosessen kan starte på nytt.

- Vi jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger for å oppnå høyere grad av materialgjenvinning. Derfor var det ingen tvil da Rockwool spurte om vi var interessert i et samarbeid, sier Jon Lille-Schulstad, sjef for råvarer i Ragn-Sells.

Investeringen har resultert i to pilotprosjekter i Sverige som allerede er i gang og som skal utvides videre. 
I Norge er man i gang med å kontakte mulige entreprenører for et samarbeid.

- Forhåpentligvis bidrar denne satsingen til at vi kan se betydelig lavere tall enn 35% i løpet av en tiårsperiode, sier Zacharoff.