Magnus Johansen har vært direktør for forretningsutvikling og IKT i Nettpartner de siste årene.
Magnus Johansen har vært direktør for forretningsutvikling og IKT i Nettpartner de siste årene.

Får ansvar for trafikantnytte og drift

Nye Veier AS ansetter Magnus Johansen (53) som leder for trafikantnytte og drift.

Publisert

Johansen har blant annet lang fartstid fra forretningsutvikling i kraftsektoren. Han har de siste årene vært direktør for forretningsutvikling og IKT i Nettpartner, et selskap som bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane.

- Vi er glade for å ha Magnus Johansen med på laget når vi om ca. ett år åpner virkelig store veistrekninger. Da er Nye Veier ikke bare en utbygger, men også et selskap som har ansvar for drift og vedlikehold av sine veier. Magnus skal ha ansvaret for at veiene våre har høy oppetid og at trafikanten opplever nytten som stor, forklarer Nye Veiers direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Anette Aanesland.

Johansen skal blant annet arbeide med strategisk utvikling relatert til drift og trafikantnytte og økonomiske konsekvenser i et livsløpsperspektiv. I tillegg skal han ha en ledende rolle i gjennomføringsstrategien for driftsfasen.

Magnus Johansen er bosatt i Grimstad. Han tiltrer stillingen 1. januar 2019.