Infobric AS markedsfører et maskinstyringssystem som krever HMS-kort for å starte maskiner.
Infobric AS markedsfører et maskinstyringssystem som krever HMS-kort for å starte maskiner.

- Slurver med bruken av HMS-kort

Et maskinstyringssystem som krever HMS-kort for å starte maskinen kan gjøre at andelen kort øker.

Publisert

Arbeidstilsynet gjennomførte nylig nærmere 400 kontroller på bygg- og anleggsplasser i Norge. Hver tredje ansatt arbeidet uten gyldig HMS-kort eller uten kort i det hele tatt.

- Det er skremmende at det fremdeles slurves med bruken av HMS-kortene i så stor grad. Hele ti år etter at det ble lovpålagt å bruke HMS-kort viser tall fra Arbeidstilsynet at 35 prosent av de ansatte i bygg- og anleggsbransjen mangler gyldig kort, sier markedsansvarlig Line Pedersen i Infobric AS.

Maskinstart med HMS-kort

Infobric er leverandør av digitale sikkerhetssystemer for bygg og anlegg, og selskapet har en løsning som skal sørge for at flere har gyldig HMS-kort:

En maskinstyringsenhet som gjør at maskiner aktiveres med HMS-kortet. Dette hindrer at ufaglærte og andre uvedkommende får ta i bruk maskiner, heiser eller lifter.

- En maskinstyringsenhet monteres på hvilken som helst maskin, heis og lift med dødmannsknapp og aktiveres ved å skanne HMS-kortet på maskinstyringsenheten. Slik sørger enheten for at kortbruken etterleves og at de lovbestemte byggeforskriftene følges, sier Pedersen.

Tirsdag 6. og onsdag 7. november arrangeres det HMS-konferanse for bransjen på Gardermoen. Praktisk HMS og sikkerhetskultur er blant hovedtemaene på konferansen.

Stor ulykkesfare

I bygg- og anleggsbransjen stor risiko for å bli utsatt for en arbeidsulykke sammenliknet med mange andre næringer.

- Fallulykker står for halvparten av ulykkene, men feil bruk av maskiner og utstyr bidrar også, sier Pedersen.

En digitalisering av sikkerhetssystemet vil, i tillegg til å sikre maskinparken, kunne gi bedre sikkerhet for mannskapet.

- Nå som hele byggherreforskriften har vært ute på høring, forventer vi at en korrigert versjon vil være klar på nyåret. Bransjen kan nok påregne hyppigere kontroller i fremtiden, sier hun.

Powered by Labrador CMS