Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Rehabiliterer dammer for Kongsberg kommune

Publisert

NRC Group, ved datterselskapene ALTi bygg og anlegg AS og Hag anlegg AS, rehabiliterer dammer ved Tangentjern i Kongsberg. 

NRC Group har signert kontrakt med Kongsberg kommune for rehabilitering av totalt fire dammer i tilknytting til Tangentjern. Tangentjern fungerer i dag som reserve- og krisevannforsyning for Kongsberg by og vannkilde for snøproduksjon til Kongsberg skisenter.

Oppgraderingen skal sikre at vannmagasinene vil være i forskriftsmessig stand.

Plate- og massivdammer

- Dette er et prosjekt vi er svært glade for å være med på. Vi har tidligere utført et lignende prosjekt for Kongsberg kommune ved Saggrenda badedam og ser frem til nok et godt samarbeid, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

Tangentjern.
Tangentjern.

- Vi er nå godt representert i regionen med arbeidet på nye E134 og Saggrenda bru, og har et godt samarbeid med lokale aktører, fortsetter Storkås.

Dammene består av henholdsvis platedammer og massivdammer, og rehabiliteringen består av forsterkings- og utbedringsarbeider på disse.

Arbeidet inkluderer omfattende betongarbeider på platedammene og grunnarbeider på to mindre fyllingsdammer.

Steinbrudd

I tillegg skal veianlegget oppgraderes og det skal etableres brudd for stein til damanlegget. Arbeidet anslås å være ferdig sommeren 2020.  

- Samarbeidet Kongsberg kommune hadde med NRC Groups datterselskap, ALTi bygg og anlegg, på ombyggingen av Saggrenda badedam, var veldig positivt. Kongsberg kommune, tekniske tjenester ser frem til samarbeidet i forbindelse med ombygningen av dammene på Tangentjern, sier Roar Anton Jarness, seksjonsleder for vann, avløp og renovasjon i Kongsberg kommune.