Styreleder i NFF Øyvind Engelstad presenterte tallene på Fokostmøtet før den offisielle åpningen av Fjellsprengningsdagen. Tone Nakstad, generalsekretær i NFF har vært med på å fremskaffe tallene.

Tunnelstatistikken: Første nedgang på 9 år

- Jeg ble litt overrasket da jeg så tallene, og måtte regne over en ekstra gang, sier Tone Nakstad, generalsekretær i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Nakstad har ansvaret for tunnelstatistikken som presenteres på Fjellsprengningsdagen hvert år. (Styreleder Øyvind Engelstad i NFF presenterte tallene på frokostmøtet og ved åpningen av Fjellsprengningsdagen 2018 etterpå)

De siste årene har vært en stor opptur når det gjelder uttak av masser fra tunneldriving i Norge. De siste seks årene har det sågar vært rekord hvert år når man regner med årstallene fra 1971 og fremover.

Men tallene som ble presentert på Fjellsprengningsdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 22. november 2018 ga en knekk i den gode oppturen: Det blir etter anslagene tatt ut 5,8 mill. fm3 i Norge i 2018, mot 7,8 i 2017. Altså to millioner fm3 nedgang.

Uttatte bergmasser i millioner faste kubikkmeter fra 1971 til 2018. Fordelt på prosjekt-type.
Masseuttak fordelt på bedrift i 2018 og 2017.

- Jeg ble litt overrasket da jeg så tallene, og måtte regne over en ekstra gang. Jeg tror grunnen til at tallene overrasker såpass mye, er at det trolig har vært omtrent tilsvarende økning i dagsprengning. Dette har vi imidlertid ikke tall på, men inntrykket mitt er at det ikke har vært nedgang i sprengningsaktiviteten totalt, sier Nakstad til AT.no.

Antall meter drevet med TBM i Norge fra 2013 til 2018.

Store prosjekter er ferdige med drivingen

29 tunnelentreprenører har svart på undersøkelsen som danner grunnlag for tunnelstatistikken, og Nakstad tror ikke at det skjuler seg «ikke innrapporterte tall».

- Tallet er nok riktig, og når man ser nærmere på prosjektene så er det heller ikke så ulogisk. Follobanen for eksempel er ferdig på to stuffer, Ulriken er ferdig og flere andre prosjekter er ferdige med sprengningen og i sluttfasen med ferdigstilling av tunnelene. Follobanen tok alene ut godt over en million fm3 fjell, sier Nakstad.

Samlet har 21 entreprenører på statistikken drevet tunnel i 2018, faktisk én mer enn i 2017. Det er fire nye navn på 2018-listen, mens tre som hadde aktivitet i 2017 ikke hadde aktivitet i år.

Det var som vanlig godt oppmøte på frokostmøtet både fra den eldre og yngre garde. I år var det også avholdt en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med frokosten. Hovedsakene var etiske retningslinjer og endrede vedtekter for å bedre demokratiet i foreningen.

 Alle de store har gått ned

- Ser man på hver enkelt entreprenør, så har alle de store gått ned. Dette har jeg også jevnt over fått kommentarer om i innhentingen av tallene, sier Nakstad.

Nakstad tror imidlertid ikke dette er starten på en stor nedgang for uttak av berg i Norge ved bygging av tunneler og bergrom.

- Jeg tror vi også i 2019 får et «mellomår» som vi har hatt i 2018, men at det deretter vil vise seg effekter fra flere kommende store prosjekter. Ringeriksbanen for eksempel vil bidra voldsomt, kanskje også til nye rekorder. Det vil også være en rekke tunnelprosjekter på stamveiutbyggingen fra Kristiansand til Trondheim i årene som kommer, sier Nakstad.

Acciona Ghella JV størst igjen

Det er nedgang i uttaket for vei, bane og lagerhaller i 2018 i forhold til årene før. Uttak i forbindelse med vannkraft er økt solid i forhold til 2016 og 2016.

Uttak fra bygging av vannforsyning har bare vært høyere enn det blir i 2018 (227.980 fm3) én gang fra 1971 til nå. Det var i 1993 (284.794 fm3).

Acciona Ghella JV er i år som i fjor på topp når det gjelder selskaper i Norge med uttak fra tunnel og bergrom. Det er med sammenslutningens eneste prosjekt i Norge som er driving med fire tunnelboremaskiner på Follobanen i Oslo og Akershus.

Skanska er rett bak, og er selskapet med aktivitet på flest tunnelprosjekter i Norge i 2018.

Powered by Labrador CMS