Høsten 2018 har det vært sprengingsarbeider for å gjøre Røneidstunnelen romsligere i høyden. Dette skal gi bedre plass for dagens høye kjøretøy, slik at de slipper å legge seg inn mot midten av veibanen. Nå er dette arbeidet unnagjort, og opprustingen går over i neste fase.

- Tunneltaket er ferdig, men vi må nok fyre av noen salver til for å få sprengt ut plass til kummer som skal samle opp vaskevann, sier prosjektleder Sveinung Hovland.

- Dette kommer vi trolig til å venta med til etter nyttår, så i førjulstiden blir det stille i denne tunnelen.

Samkjørte kolonner

Når aktiviteten i Røneidtunnelen starter opp igjen blir det arbeid på dagtid, med samme arbeidstider som i Otta og Råumtunnelen, lenger inne i fjorden.

- Det blir samme opplegg som i Råumtunnelen, med kolonner hver halvtime, opplyser Hovland.

Kolonnene i Råum og Røneid blir samkjørt så godt det lar seg gjøre. I tillegg vil rutegående busser slippe gjennom når de kommer til tunnelen.

Arbeider i flere Lustratunneler

I Råumtunnelen er det så langt gravd grøfter og lagt høyspentledninger på fjellsiden. Mot jul blir det jobbet med grøften på fjordsiden av tunnelen. I Ottatunnelen regner man med å bli ferdige med grøfter og vann- og frostsikring før mandag 26. november.

Tre tunneler på sørsiden av Lustrafjorden, og Haukåstunnelen i Jostedal har også fått en overhaling som del av tunneloppgraderingsprosjektet. Her er det boltet og påført sprøytebetong, for å sikre fjellveggene. Dette arbeidet er stort sett ferdig – det gjenstår bare litt bolting på sørsiden.

Arbeidet i tunnelene i Luster skal etter planen «være ferdige til ferien neste år». Oppgraderingen er en del av et nasjonalt prosjekt med oppgradering av tunneler på Europa-, riks- og fylkesveier.