Onsdag 14. november signerte Statens vegvesen kontrakt med Donar AS, og i løpet av det kommende året vil det blir gjennomført støyreduserende tiltak på til sammen 65 hus og 15 hytter.

- Statens vegvesen ser frem til et godt samarbeid, både med Donar og alle grunneierne, sier Ole Martin Lilleby, byggeleder i Statens vegvesen.

Støykontrakten er på 14,8 millioner kroner.