Prøven Bil endrer navn til Bertel O. Steen Trøndelag AS i løpet av 1. kvartal 2019. Her representert ved anlegget på Østre Rosten i Trondheim.
Prøven Bil endrer navn til Bertel O. Steen Trøndelag AS i løpet av 1. kvartal 2019. Her representert ved anlegget på Østre Rosten i Trondheim.

Prøven Bil blir Bertel O. Steen Trøndelag

Prøven Bil AS skifter navn til Bertel O. Steen Trøndelag AS. Bertel O. Steens heleide virksomhet i Trøndelag, inklusive forhandleren Kia Trondheim, samles i det nye selskapet.

Publisert

Bertel O. Steen Detalj AS annonserte i desember 2016 en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Prøven Bil AS. Hensikten er å styrke konsernets egeneide distribusjon i Trøndelag.

Avtalen omfattet selskapene Prøven Bil AS med bilforhandler-virksomhet i Trondheim og Orkanger, Prøven Bil Verdal AS, Prøven Bil Oppdal AS og Prøven Bilutleie AS.

Selskapsoverdragelsen ble gjennomført i midten av februar 2017. Siden dette har Prøven Bil fortsatt under samme navn og som et datterselskap av Bertel O. Steen Detalj AS.

Daglig leder Lars Hoff 

Lars Hoff, daglig leder i Prøven Bil AS var et naturlig valg som daglig leder i det nye selskapet Bertel O. Steen Trøndelag AS.
Lars Hoff, daglig leder i Prøven Bil AS var et naturlig valg som daglig leder i det nye selskapet Bertel O. Steen Trøndelag AS.

I løpet av 1. kvartal 2019 skifter virksomheten navn til Bertel O. Steen Trøndelag AS. Lars Hoff blir daglig leder. Han har inntil dags dato hatt rollen som daglig leder i Prøven Bil AS.

- Lars Hoff har etter overtakelsen hatt et helhetlig koordineringsansvar på tvers av selskapene i Prøven Bil og har gjort en meget god jobb med å integrere disse i Bertel O. Steen, sier regionsdirektør Eirik Lohne i Bertel O. Steen Detalj AS.

Eirik Lohne, regionsdirektør i Bertel O. Steen Detalj AS.
Eirik Lohne, regionsdirektør i Bertel O. Steen Detalj AS.

Samler merkene

Trøndelag er en viktig region for Bertel O. Steen Detalj der man har som ambisjon å øke markedsandelen både for Peugeot og Kia ytterligere.

- Vi har derfor besluttet å flytte Kia Trondheim ut av selskapet BilVenture AS og inn i det nye selskapet, Bertel O. Steen Trøndelag AS for å sikre stordriftsfordeler og en sterkere samlet posisjon under Lars Hoff sin ledelse, sier Lohne.

- Jeg er helt sikker på at vi vil oppnå de ønskede effektene og ikke minst resultatene vi sikter mot ved å foreta navneskiftet og organisasjonsendringen nå, sier Lohne.