AF Gruppen tildelt stor energi-kontrakt

AF Gruppen er tildelt kontrakt med Statsbygg for rørarbeider til Livsvitenkapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Publisert

Entreprise K301 Rørarbeider er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontrakten består av samspillsfase og gjennomføring. Entreprisen har en estimert verdi på ca. 300 millioner kroner. 

Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2024. Samlet kostnadsramme er ca. 7 milliarder kroner inkludert brukerutstyr.

Det 66 700 kvadratmeter store bygget skal huse 1600 studenter og 1000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

- Tildelingen av denne prestisjekontrakten er den hittil største for AF Gruppens energivirksomhet. Livsvitenskapsbygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen Breeam Excellent. Vi vil sammen med Statsbygg søke energieffektive, fornybare og miljøvennlige løsninger som gir lønnsomhet for Norges største universitetsbygg, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.