Geoskog-prosjektet skal blant annet undersøke hvor godt de digitale prognosene i Geoskog stemmer med data fra hogstmaskinene.

Statskog og Nibio i forskningssamarbeid

Ønsker økt digitalisering og effektivisering av skognæringen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Statskog og Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) inngår et tettere samarbeid om skogforskning for å gjøre norsk skogsdrift mer økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Formålet er å bidra til en mer presis hogst gjennom bedre skjøtsel, reduserte kjøreskader og mindre svinn. Forskere skal sammenligne data fra hogstmaskiner med forventet tilvekst og hogst i programmet Geoskog, et prognoseverktøy som ser skogen 100 år frem i tid.

- Videre forskning på Geoskog og bruk av store datamengder vil bety mye for økt digitalisering og effektivisering av skognæringen, sier Skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Hun forklarer at Geoskog, som er utviklet av Statskog, kan si noe om tilstanden på skogen, hvor mye CO² som bindes opp og når på året skogen er tilgjengelig for hogst.

- Foreløpig mangler det en integrert kobling mellom Geoskog og digitale data fra hogstmaskiner, men det kan det kanskje bli en endring på i fremtiden, skriver Statskog i en pressemelding.

- Det genereres i dag store mengder data fra ulike sensorer i en hogstmaskin, og gjennom systematisk analyse kan Nibio bidra til mer effektive arbeidsformer, bedre maskinutnyttelse og ikke minst redusert miljøavtrykk fra skogsdriften, sier divisjonsdirektør for skog og utmark i Nibio, Bjørn Håvard Evjen.

Noen spørsmål som skal undersøkes i Geoskog-prosjektet er:

  • Hvor godt stemmer de digitale prognosene i Geoskog med data fra hogstmaskinene?
  • Kan data fra hogstmaskiner integreres direkte i den digitale informasjonsflyten?
  • I hvilken grad kan data fra hogstmaskiner, droner og kart bidra til å redusere kjøreskader på skogbunnen?
  • Hvor mye av skogen blir solgt som sluttprodukt til industrien?
Powered by Labrador CMS