Terje Moe Gustavsen (vegdirektør) sammen med de kvinnelige topplederne i Statens vegvesen. Foran fra venstre: Bodil Rønning Dreyer, Cecilie Waterloo Lindheim, Turid Stubø Johnsen, Berit Brendskag Lied. Bak fra venstre: Marit Brandsegg, Jane Bordal og Sissel Faller.
Terje Moe Gustavsen (vegdirektør) sammen med de kvinnelige topplederne i Statens vegvesen. Foran fra venstre: Bodil Rønning Dreyer, Cecilie Waterloo Lindheim, Turid Stubø Johnsen, Berit Brendskag Lied. Bak fra venstre: Marit Brandsegg, Jane Bordal og Sissel Faller.

Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner

Bygg- og anleggsbransjen betraktes oftest som mannsdominert, men Statens vegvesen skiller seg tydelig ut.

Publisert

Tallene viser at Statens vegvesen har hatt en jevn økning både i antall kvinnelige ansatte og kvinnelige ledere de siste femten årene.

I første tertial i 2003 hadde Vegvesenet 53 kvinnelige ledere (22 prosent), mens det per i dag tilsvarende er 191 kvinner i lederstillinger (37 prosent). Antallet kvinnelige ledere har økt med 15 prosent på femten år.

I 2003 var 50 prosent av alle nyansatte ledere kvinner, mens i 2018 var tallet 67 prosent, en økning på 17 prosent. 

- Likestilling har vært på vår dagsorden i mange år. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver uansett kjønn – og det har vi oppnådd, sier Vidar Lødrup, HR-direktør i Vegvesenet.

I 2018 kåret Universum Statens vegvesen til landets niende mest attraktive arbeidsplass for ingeniører. I underkant av 10.000 yrkesaktive med høyere utdanning deltok i undersøkelsen.

- En interessant observasjon var at kvinnelige ingeniører rangerer Vegvesenet som nr. 7, mens mannlige ingeniører har oss på en 12. plass. Vegdirektøren vil være leder for en åpen og inkluderende etat. Han ønsker at Vegvesenet skal fremme likestilling og bidra til et samfunn uten diskriminering, både når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og seksuell orientering, fastslår Lødrup.

Les mer om statistikken, og les om tre av Vegvesenets kvinnelige prosjektledere på vegvesen.no.