Bilde fra Franzefoss-konsernets hovedkontor i Olav Ingstads vei i Bærum. Foto fra 2017.
Bilde fra Franzefoss-konsernets hovedkontor i Olav Ingstads vei i Bærum. Foto fra 2017.

Selskaper slås sammen

Franzefoss Minerals og Miljøkalk slås sammen, og ett av navnene forsvinner.

Publisert

Franzefoss Minerals AS, org.nr. 921 312 164 (og tidligere org.nr. 988 592 358) er fusjonert inn i Miljøkalk AS (org.nr. 882 153 002).

Bakgrunnen for fusjonen, er blant annet å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i Franzefoss-konsernet.

- For våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere understreker vi at fusjonen ikke vil få vesentlig konsekvens utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer, sier konsernsjef Sten Solum.

Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres i forbindelse med fusjonen.

I forbindelse med fusjonen skal Miljøkalk AS endre navn til Franzefoss Minerals AS.