VGTV kollisjon Lardal
VGTV kollisjon Lardal

Akkreditering av veidrift-entreprenører

Etter denne kjedekollisjonen på E16 i 2018, tilråder Statens havarikommisjon for transport at Vegvesenet utreder muligheten for å etablere tredjepartskontroll som tiltak for å heve kvaliteten på veidriftsarbeidet.

Publisert

Tre vogntog, en lastebil og en varebil ble involvert i en kjedekollisjon øst for Ljøsne, på E16 i Lærdal (Sogn og Fjordane), ca. klokken 01.55 natt til fredag 6. april 2018.

Alle kjøretøyene var på vei i samme kjøreretning, fra øst mot vest. En av vogntogførerne ble alvorlig skadet, og føreren av varebilen ble lettere skadet.

- Utilstrekkelig oppfølging og salting

Nedbør og synkende lufttemperatur var varslet utover ettermiddagen og kvelden 5. april 2018.

Entreprenøren som var ansvarlig for veidriften på veistrekningen hvor ulykken inntraff, var kjent med at det kunne komme nedbør på kvelden.

I forkant av ulykken benyttet entreprenøren værprognoser fra «Yr» som beslutningsgrunnlag for driftstiltak på veinettet. Det ble ikke innhentet værdata fra Halo.met.no (værtjeneste levert av meteorologisk institutt), Vegvær.no (nettbasert tjeneste levert av Statens vegvesen med geografisk stedfestede observasjoner, prognoser og nettkamerabilder av veibanen) eller bilder fra Statens vegvesens nettkamera.

Entreprenøren iverksatte tiltak i form av 15 g/m2 saltløsning på ulykkesstedet på ettermiddagen 5. april.

I en rapport fra SHT - Statens havarikommisjon for transport (Rapport om kjedekollisjon på E16 i Lærdalen i Lærdal kommune 6. april 2018), avgitt i april 2019, står det at:

«Effekten av tiltaket og utviklingen av veibanetilstanden ble ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp av entreprenøren utover kvelden og natt til 6. april. I forkant av ulykken ble veinettet ikke inspisert, og det ble ikke iverksatt tiltak de siste ni timene før ulykken. På ulykkestidspunktet var det svært lav veibanefriksjon på ulykkesstedet som følge av for lite restsalt på veibanen.»

Det skal også ha vært spesielt lav veibanefriksjon på ulykkesstedet sammenliknet med tilstøtende veistrekninger.

Tredjepartskontroll av veidriften

SHTs undersøkelse av kjedekollisjonen i Lærdal 6. april 2018 har avdekket at kvaliteten på
entreprenørens beslutninger for driftstiltak, gjennomføring av driftstiltak, dokumentering av
veibanetilstand og kontrollerende tiltak har vært mangelfull.

Last ned og les rapporten her

I tillegg har undersøkelsen avdekket at Statens vegvesen som byggherre ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og kvalitetssikret entreprenørens driftsarbeid.

- Denne og tidligere undersøkelser har vist at det er et behov for å styrke oppfølging og
kvalitetssikring av vinterdrift. I denne sammenheng mener SHT at det bør sees på nye tiltak og
løsninger, hvor også akkreditering av entreprenørene gjennom en tredjepartskontroll bør vurderes, skriver SHT i rapporten og følger opp med en tilråding:

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen utreder muligheten for å etablere tredjepartskontroll som tiltak for å heve kvaliteten på driftsarbeidet.

Undersøkelsesrapporten oversendes til Samferdselsdepartementet som skal «treffe nødvendige tiltak for å sikre at det tas behørig hensyn til sikkerhetstilrådingene» etter Forskrift 30. juni 2005 om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv., § 14.