Titania i Sokndal har har relativt nylig tatt i bruk en ny Cat 994 hjullaster, den tyngste mekaniske i Europa (bildet). Under driftsstansen vedlikeholdes alle maskiner slik at alt er klart til oppstart igjen i august 2019.
Titania i Sokndal har har relativt nylig tatt i bruk en ny Cat 994 hjullaster, den tyngste mekaniske i Europa (bildet). Under driftsstansen vedlikeholdes alle maskiner slik at alt er klart til oppstart igjen i august 2019.

Nesten alle er permittert ved Titania AS

Det er driftsstans ved ilmenitt-gruven i Dalane i Rogaland (Sokndal kommune).

Publisert

- Rundt 85 prosent av de ansatte er permittert. I tillegg er noen delvis permittert, opplyser daglig leder i Titania AS, Dag Arve Larsen, til AT.no.

NRK har tidligere anslått at ca. 200 ansatte er rammet av storpermitteringen. Permitteringene, som skal vare i fire måneder, ble varslet allerede høsten 2018.

Permitteringsperioden gjelder fra 8. april til 12. august 2019. Vanlige permitterings-regler gjelder, det vil si at de permitterte får dagpenger fra NAV i perioden.

Noen få er fortsatt på jobb i gruven. Dette er en del av administrasjonen og noen som laster ilmenittmalm på skip i Jøssinghavn, samt fungerer som vaktstyrke. En brannbil og røykdykkere fra Titania var med på å slukke storbrannen som herjet i Sokndal 23. og 24. april.

Brann i fabrikk og kinesisk konkurranse

Årsaken til driftsstansen er sviktende salg av ilmenitt fra Titania (stoffet ilmenitt brukes blant annet i hvitmaling, tannkrem og solkrem).

Svikten skyldes blant annet at fabrikken til en stor kunde, Venators pigmentfabrikk i Finland, brant ned i 2017 og skal ikke bygges opp igjen, samt økt Europa-konkurranse fra kinesisk ilmenitt på grunn av at USA innførte straffetoll på noen kinesiske varer.

- Vi har balansert mot fulle siloer i lang tid, og vi var tvunget til å foreta en mer dramatisk og helt nødvendig justering og redusering av lagrene/siloene våre nå, sier Larsen.

Normal drift i august

Planen nå er å tømme mest mulig av lagrene under driftsstansen, for så å gå tilbake til normal drift i august.

- Det arbeides for fullt med å få på plass økt salg i markedet og vi har god tro på at nye volumer kommer inn etterhvert, sier Larsen.