Blindsonekameraet gjør at sjåføren i lastebilen ser syklister som ellers ikke ville vært synlig.

Blindsone-kameraer skal gi bedre trafikksikkerhet

Lastebiler fra Posten og Bring får blindsonekameraer som kan hindre trafikkulykker.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det har de siste årene vært flere alvorlige ulykker mellom lastebiler og syklister, blant annet fordi syklistene har kommet inn i sjåførenes blindsoner. Syklistenes Landsforening tok derfor kontakt med Bring for å se på mulighetene for å redusere faren som kan oppstå.

Nå har Bring bestilt tolv nye lastebiler med blindsonekameraer som er fabrikkmontert.

- Vi er opptatt av å unngå alle typer for ulykker. Blindsonekameraer er ett av tiltakene for å oppnå det. I samarbeid med Syklistenes Landsforening vil vi også gjennomføre holdningskampanjer og informere på sosiale medier, forteller Hans-Øyvind Ryen, som er regiondirektør i Posten Norge.

Blindsonekameraet gjør at sjåføren i lastebilen ser syklister som ellers ikke ville vært synlig.

Han legger til at det stadig kommer ny og forbedret teknologi også med hensyn til blindsonevarsling. Posten og Bring vil høste erfaringer med de nye blindsonekameraene og eventuelt bestille flere. I tillegg vil Posten Norge satse og investere ytterligere på teknologi for å skape bedre trafikksikkerhet.

Ranveig Falch og Haakon Wang (t.h.) har begge nære slektninger som er omkommet etter ulykker med lastebiler i Oslo. Onsdag 24. april 2019 fikk de demonstrert teknologien – Falch fra passasjersetet sammen med sjåfør Slava Mironchik (t.v.), og Wang som syklist. De er begge glade over initiativet til Syklistenes Landsforening og Bring.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening setter pris på satsingen til Posten og Bring.

- Sjåførene og transportselskapene har et ansvar her. Vi tror samarbeidet med Bring vil ha stor betydning for trafikksikkerheten, særlig fordi selskapet uttrykker ønske om trappe opp tiltakene etter hvert som de høster erfaring. Vi oppfordrer andre transportaktører til å følge etter. På samme måte oppfordrer vi selvsagt syklister til å søke et godt og trygt samspill med andre trafikanter, sier han.

Powered by Labrador CMS