To som plukker opp et eksemplar av den norske publikasjonen som deles ut på WTC hvert år. Dette er den 28. publikasjonen i rekken og inneholder artikler som skrives på dugnad av norske aktører. Tema i år er Digitaliserieng i norsk tunneldriving.Tone Nakstad, generalsekretær i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), sitter på standen.
To som plukker opp et eksemplar av den norske publikasjonen som deles ut på WTC hvert år. Dette er den 28. publikasjonen i rekken og inneholder artikler som skrives på dugnad av norske aktører. Tema i år er Digitaliserieng i norsk tunneldriving.Tone Nakstad, generalsekretær i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), sitter på standen.

Verdens største tunnelkonferanse

NAPOLI (AT.no): World Tunnel Congress (WTC) arrangeres i disse dager i italienske Napoli. Som vanlig markerer den norske delegasjonen seg godt.

Publisert

WTC arrangeres hvert år, på ulike steder hver gang. I år er det altså Napoli i Italia som står for arrangementet som samler rundt 2000 bransjefolk på konferansen som holdes i dagene 3. til 9. mai.

Dette er 45. WTC, og flere husker nok at konferansen ble holdt i Bergen for to år siden.

På WTC er det norsk fellesstand som en rekke norske tunnelaktører har knyttet seg til. Norge har tradisjon for å ha felles stand på denne konferansen. I tillegg er det to andre norske stander. Pretec har valgt å ha egen stand. Den andre egne norske standen er det W. Giertsen og Vik Ørsta som har.

Norge har tradisjon for å ha felles stand på WTC.
Norge har tradisjon for å ha felles stand på WTC.

Men også på standene til en rekke store og internasjonale produsenter av utstyr og tunnelprodukter, kryr det av nordmenn. Norge er et tunnel-land og en rekke nordmenn er rekruttert til internasjonale konsern. 

W. Giertsen og Vik Ørsta delte stand på WTC 2019. André Mjelstad fra W. Giertsen er på plass på standen.
W. Giertsen og Vik Ørsta delte stand på WTC 2019. André Mjelstad fra W. Giertsen er på plass på standen.

Også i arbeidsgruppene og som foredragsholdere er det mange norske innslag. Blant annet oppsummerte Anne Kathrine Kalager fra Bane Nor Follobaneprosjektet som har fått stor internasjonal interesse.

A&T kommer med mye mer fra WTC i neste utgave av bladet (Nummer 5, 2019).

Erik André Karlsen (nærmest kamera) på Pretec-standen.
Erik André Karlsen (nærmest kamera) på Pretec-standen.