Regionvegsjef Kjell Inge Davik gratulerer Eivind Iden i Presis Vegsjef med Hallingdalkontrakten, assistert av Bjørn Nyhus i SVV.
Regionvegsjef Kjell Inge Davik gratulerer Eivind Iden i Presis Vegsjef med Hallingdalkontrakten, assistert av Bjørn Nyhus i SVV.

Presis Vegdrift inntar Hallingdal

Den nye driftskontrakten for Hallingdal går til Presis Veidrift AS. Kontrakten ble signert i Arendal 10. mai.

Publisert

Presis Vegdrift AS vant kontrakten i konkurranse med tre andre firmaer. Veidekke som har inneværende kontrakt fram til ut august i år var klart dyrest av de fire tilbyderne.

Presis Veidrift er hjemmehørende på Vestlandet, men har i dag hele 12 driftskontrakter for Statens vegvesen over hele landet.

Drifts- og vedlikeholdskontrakten for Hallingdal omfatter riks- og fylkesveier i kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol pluss deler av kommunene Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal.

I tillegg omfatter den drift av fylkesvei 51 på Golsfjellet frem til Sanderstølen i Nord-Aurdal kommune i Oppland.

Driften av fylkesveiene og riksveiene i denne kontrakten har ulike perioder. For riksveiene gjelder kontrakten fra 1.september 2019 til 2022. For fylkesveiene frem til 2024.

Grunnen til dette, er at Vegdirektoratet jobber med fremtidig organisering av riksveivedlikeholdet og derfor velger kortere kontrakter.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS