E6 Ulsberg- Vindåsliene er på 25 km.
E6 Ulsberg- Vindåsliene er på 25 km.

Tre utenlandske prekvalifisert for E6-prosjekt

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene for Nye Veier. Av disse er to spanske, en italiensk og en norsk.

Publisert

Det var seks totalentreprenører som søkte om å bli prekvalifisert for kontrakten har en antatt verdi på 2,6 mrd. kroner. Alle søkerne oppfylte kravene til prekvalifikasjon.

Fire av dem går videre i konkurransen om å bygge E6 fra Ulsberg til Vindåsliene i Trøndelag.

De fire er:

  • Acciona Construcción, S.A. (Spania) med COWI AS og Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial, S.A.
  • AF Gruppen Norge AS med Norconsult AS
  • FCC Construcción, S.A. (Spania) med Rambøll Norge AS
  • Joint venture Salini Impregilo/ Pizzarotti, Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A (Italia) med SWS Engineering S.p.A

Referanseprosjekter

Tilbyderne har gjennomgått en prekvalifisering i henhold til Nye Veiers kvalifikasjonskriterier for konkurransen.

Som beskrevet i utlysningen skal Nye Veier gå videre med fire tilbydere inn i tilbudsfasen. Tilbyderne er derfor rangert ut fra sine referanseprosjekter. 

- Vi har sett på innholdet i disse prosjektene og vurdert deres relevans for Ulsberg-Vindåsliene. Det omfatter blant annet arbeid med lange tunneler, bruer, og flytting av store mengder masse langs et relativt stort geografisk område. De firmaene som går videre i konkurransen scoret godt på disse punktene, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag.

25 km

Strekningen er 25 km lang og går stort sett i jomfruelig terreng. Prosjektet inkluderer to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2km) samt flere bruer og betongkonstruksjoner.

Kontrakten har en antatt verdi på ca. 2,6 milliarder kroner, og skal endelig fastsettes etter utvikling og optimalisering av prosjektet i samhandling mellom entreprenør, rådgiver og byggherre.

Planen er å signere kontrakt med valgt entreprenør og rådgiver i november 2019. Planlagt byggestart er i midten av 2020, og den nye motorveien skal være klar til bruk i 2023.