206 nye boliger skal bygges på Ensjø.
206 nye boliger skal bygges på Ensjø.

Bygger 206 leiligheter for Selmer Eiendom

AF Gruppen har inngått avtale med Gladengveien 4 AS for bygging av 206 leiligheter på Ensjø i Oslo. Gladengen Bolig AS (Gladengveien 4 AS) eies av Selmer Eiendom.

Publisert

Gladengveien ligger i den historiske «Bilbyen Ensjø». Eiendommen benyttes i dag til bilbutikk og biloppstilling, og ligger i umiddelbar nærhet til Ensjø T-banestasjon, butikker og kafeer.

Bebyggelsen vil bli oppført rundt to gårdsrom og vil vende ut mot Elipseplassen, og blir en del av transformasjonen av bilbyen på Ensjø til «et attraktivt bolig- og næringsområde».

Gladengveien 3-7 består av 206 leiligheter fordelt på 4 blokker (A, B, C og D) i 7 og 8 etasjer. Butikk, barnehage og næring etableres i byggenes 1. etasje.

Her blir ca. 15.000 m2 BRAS leiligheter, ca. 3 300 m2 BTA butikk, barnehage og næring, samt en underliggende parkeringsgarasje med bodareal og tekniske rom på ca. 6600 m2 BTA. Totalt 30.800 m2 BTA.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og vil ha en verdi på ca. 557 millioner kroner. Det er planlagt byggestart i 2. kvartal 2020. Ferdigstillelse av prosjektet forventes i 4. kvartal 2022. Det er tatt forbehold om styrets endelige godkjenning før igangsetting.

- Vi gleder oss til å ta ytterligere del i den positive bydelsutviklingen av Ensjø. Samhandling i tidligfase mellom eiendomsbesitter og entreprenør har gjort at vi i fellesskap har utviklet et prosjekt som vi tror er attraktivt for boligkjøpere og som har gode forutsetninger for en effektiv byggeprosess, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.