Frøya Vindpark, i Trøndelag
Frøya Vindpark, i Trøndelag

Leverer «rock foundations» til Frøya vindpark

Peikko Norge AS opplyser å ha mottatt «en betydelig ordre» på «rock anchor foundation technology» til Frøya Vindpark, i Trøndelag.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Peikko skal levere et komplett fundamentdesign og stålkomponentene som Fatbar fjellforankringsbolter, rock adapter-plate med tårnbolter, integrert fjellboringsjigg -og montasjesystem, samt spesialtilpasset armeringsteknologi til 14 vindturbiner.

Leveranser er planlagt i perioden august - oktober 2019. Vindparken vil være operativt i slutten av 2020.

Søbstad har totalentreprisen

Vindparkens videre utvikling, bygging og fremtidig drift vil skje i regi av TrønderEnergi Vind, et felles operatørselskap opprettet av TrønderEnergi og deres samarbeidspartner Stadtwerke München (SWM), en av de største energi- og infrastrukturselskapene i Tyskland, som eies av München kommune.

Vestas leverer 14stk V136-4.2MW turbiner, hvor tårnets høyde er på 112 meter.

Søbstad AS er tildelt kontrakten på totalentreprisen for å bygge vindparkens infrastruktur, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier, etablere oppstillingsplasser for kraner, oppføring av trafo- og servicebygg.

Søbstad skal også utføre den tekniske monteringen av stålkomponenter og betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Foundation.

- Redusert materialforbruk

- Vi i Peikko er stolte av å fortsatt være en pålitelig leverandør til de bemerkelsesverdige vindkraftprosjektene i Norge. Våre løsninger er både pålitelige og tidsbesparende, det gir også våre kunder betydelige kostnadsbesparelser i form av redusert materialforbruk. Det å være en del av den grønne energiproduksjonen, støtter vårt mål, til en mer bærekraftig måte for hvordan både designe og bygge, sier Topi Paananen, CEO- Peikko Group Corporation.

Powered by Labrador CMS