Grønamyrskvartalet.
Grønamyrskvartalet.

Veidekke bygger på Straume

Veidekke skal bygge Grønamyrskvartalet for Sartor Storsenter AS og Portalen Eiendomsutvikling AS i Kystbyen på Straume utenfor Bergen.

Publisert

Prosjektet består av 110 leiligheter, næringslokaler og et større tak over eksisterende varemottak. Oppdraget har en samlet verdi på 230 millioner kroner.

Dette byggetrinnet består av to boligblokker på henholdsvis fem og seks etasjer, næringslokaler og et betongdekke over dagens varelevering til Sartor Storsenter. Den ene boligblokken er for utleie og den andre for salg. Boligene som selges organiseres som borettslag fortrinnsvis med Husbankfinansiering. Mellom boligblokkene opparbeides felles uterom og grøntarealer med universell utformet adkomst fra bakkeplan.

- Vi takker igjen så mye for tilliten, og gleder oss til å fortsette arbeidet med å forandre Straume fra et rent kjøpesenter og næringsområde til et attraktivt bomiljø i den nye Sotra Kystby. Her har vi fått være med på å utvikle prosjektet fra starten av, og sammen med TAG Arkitekter og byggherrene har alle aktører vært involvert for å sikre en optimal og helhetlig byggeprosess, sier distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen.

Straume ligger sentralt i Nye Øygarden kommune og ble fra 70-tallet og utover utviklet til næringsområde med Sartor Senter som midtpunkt. I de senere årene er kjøpesenteret transformert og mange boliger, festplass og andre fellesområder er anlagt i det som har blitt den nye Kystbyen. Felles områdeparkering er etablert under bakkenivå i Kystbygarasjen, og herfra kan en gå eller sykle via gangtunnel til Straume Sjøfront.

- Ekstra gledelig er det at en god del av byggematerialene fra bygningskonstruksjoner som må vike plassen for nybygget, vil bli gjenbrukt i «løa» i den nye parken som er under etablering i Kystbyen. Med andre ord sirkulær økonomi i praksis, avslutter Bygnes.