Statens vegvesens Divisjon vei skal være i Tromsø.
Statens vegvesens Divisjon vei skal være i Tromsø.

De nye divisjonene i Statens vegvesen

Hovedsetene for Statens vegvesens nye divisjoner blir i Tromsø, Trondheim, Bergen, Arendal, Moss og Drammen.

Publisert

Vegdirektoratet blir som i dag liggende i Oslo. Det ble klart etter at Samferdselsdepartementet sluttet seg til Statens vegvesens forslag til lokalisering (Regjeringen.no).

- Nytt kapittel i en lang historie

- Det er svært gledelig at vi nå vet hvor vi skal etablere de øverste nivåene i organisasjonen vår. Med dette skriver vi enda et nytt kapittel i Statens vegvesens mer enn 150 år lange historie, sier fungerende vegdirektør Per Morten Lund.

Fra 1. januar 2020 går Statens vegvesen over fra en regional organisering til en funksjonsbasert organisasjon med seks divisjoner, i tillegg til Vegdirektoratet.

Statens vegvesen leverte 20. mai sitt forslag til plassering av ledelsen for de fremtidige divisjonene av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. Der ble ledelsen for divisjonene foreslått lokalisert på følgende steder:

 • Divisjon vei i Tromsø

 • Divisjon transport og samfunn i Trondheim

 • Divisjon utbygging i Bergen

 • Divisjon trafikant og kjøretøy i Arendal

 • Divisjon fellesfunksjoner i Moss

 • Divisjon IT i Drammen

Vegdirektoratet, med betydelig færre ansatte enn i dag, burde ifølge forslaget fortsatt ligge i Oslo.

Divisjon vei og divisjon transport og samfunn vil dessuten få fem underliggende avdelinger som blant annet vil få ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv. Disse blir plassert der dagens regionveikontorer ligger, altså på følgende steder:

 • Bodø

 • Molde

 • Leikanger

 • Arendal

 • Lillehammer

På plass i 2022

Departementet gir etaten frist på tre år, til utgangen av 2022, til å være på plass med hele den nye organisasjonen.

- Vi er på god vei til å etablere et slankere og mer effektivt Statens vegvesen. Dessuten mener jeg måten vi nå lokaliserer oss vil bidra til å sikre at vi kan ivareta solid, men også sårbar, kompetanse i mange fagmiljøer i Statens vegvesen, og at vi fortsatt vil ha en tydelig, lokal tilstedeværelse i årene fremover. Statens vegvesen skal fortsatt være til stede i hele Norge, sier Lund.

Disse personene skal lede de nye divisjonene:

 • Divisjon transport og samfunn: Per Morten Lund, som i dag er regionvegsjef i region øst

 • Divisjon utbygging: Kjell Inge Davik, som i dag er regionvegsjef i region sør

 • Divisjon trafikant og kjøretøy: Bodil Rønning Dreyer, som i dag er direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet

 • Divisjon fellesfunksjoner: Vidar Lødrup, som i dag direktør for HR- og administrasjonsavdelingen i Vegdirektoratet

 • Divisjon IT: Lars Kalfoss, som i dag er direktør for IKT-avdelingen i Vegdirektoratet

Divisjon vei har ennå ikke fått utnevnt sin leder. Denne stillingen blir lyst ut.

Etatsledelsen vil etter nyttår bestå av vegdirektøren, divisjonsdirektørene samt direktørene for følgende avdelinger i Vegdirektoratet:

 • Nasjonal veg- og transportmyndighet: Marit Brandtsegg, som i dag er direktør for transportavdelingen i Vegdirektoratet

 • HR- og HMS-avdelingen: Jane Bordal, som i dag er direktør for vegavdelingen i Vegdirektoratet

 • Kommunikasjonsavdelingen: Sissel Faller, som i dag leder kommunikasjonsstaben i Vegdirektoratet

 • Økonomi- og virksomhetsstyring: Bjørne Grimsrud, som i dag er konstituert vegdirektør