Hæhre har utført oppgaver for Noah også tidligere. Siste store prosjekt var utvidelsen av Sydbruddet.
Hæhre har utført oppgaver for Noah også tidligere. Siste store prosjekt var utvidelsen av Sydbruddet.

Noah inngikk avtale med Hæhre Entreprenør

Fra 1. september 2019 overtar Hæhre Entreprenør ansvaret for å utføre entreprenøroppgaver ved Noahs anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold.

Publisert

Miljøbedriften Noah AS med behandlingssenter på Langøya tar imot og behandler restprodukter fra over 200 industrikunder. Hovedsakelig fra Norge, men også noen fra Sverige og Danmark.

Restproduktene – som årlig utgjør ca. en million tonn - er typisk avfallssyre, aske fra forbrenningsanlegg og mange ulike fraksjoner av industriavfall og forurensede masser. Restproduktene behandles og lagres trygt i tidligere kalksteinsbrudd på Langøya utenfor Holmestrand.

Egil Solheim i Noah AS (t.v.) og Erling Ekeren i Hæhre Entreprenør AS signerte avtalen.
Egil Solheim i Noah AS (t.v.) og Erling Ekeren i Hæhre Entreprenør AS signerte avtalen.

Arbeidet skal pågå i mange år fremover og avtalen gjelder også nødvendig entreprenørarbeid rettet mot tilbakeføring av Langøya til ulike friluftsformål.

Kompetent og pålitelig

Avtalen «er av betydelig størrelse» og medfører at Hæhre i tett samarbeid med Noah skal sikre at gjenstående entreprenøraktiviteter gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Oppgavene som skal gjennomføres, vil være både driftsaktiviteter som massetransport og prosjektrelatert virksomhet som å klargjøre øya til ulike friluftsformål.   

Hæhre har utført oppgaver for Noah også tidligere. Siste store prosjekt var utvidelsen av Sydbruddet.
Hæhre har utført oppgaver for Noah også tidligere. Siste store prosjekt var utvidelsen av Sydbruddet.

- ­Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss Hæhre på laget. Hæhre er en svært kompetent og pålitelig entreprenør som vil bidra til å sikre at vi etterlever de høye kravene vi stiller til helse, miljø og sikkerhet i arbeidene vi har foran oss, sier adm. direktør i Noah AS, Carl Hartmann.

Optimal utnyttelse

Avtalen mellom Noah og Hæhre innebærer at Hæhre stiller til rådighet en fast ressurspakke av mannskap og maskiner.

Noah skal, i tett samarbeid med entreprenøren, utnytte ressurspakken optimalt, ved at overskuddskapasitet etter løpende driftsaktiviteter utnyttes til å utføre lavere prioriterte driftsoppgaver og samt ulik type prosjektaktiviteter.

Hæhre Entreprenør har utført oppgaver for Noah også tidligere. Siste store prosjekt var utvidelsen av Sydbruddet som medførte at lagringskapasiteten for behandlet farlig avfall ble forlenget med to år – fra 2022 til 2024.

Ca. 3 millioner tonn stein ble hentet ut og transportert til Gilhusbukta i Drammen. Steinen blir her benyttet som fyllmasser – resultatet er ca. 140 mål med nyetablert grunn som skal utvikles til næringsformål.  Siste del av utsprengningsprosjektet ble gjennomført sommeren 2019.

Powered by Labrador CMS