Minst 60 prosent av returtrevirket i den nye kontrakten skal materialgjenvinnes.

Vant kontrakt med krav til materialgjenvinning

Resirkuleringsselskapet Geminor har gått seirende ut av en anbudskonkurranse for håndtering av returtrevirke fra RIG i Grenland. Avtalen er, ifølge Geminor, den første i sitt slag inngått i Norge.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Renovasjon i Grenland IKS (RIG) i Skien, har tildelt Geminor en kontrakt som omfatter henting, transport og sluttbehandling av blandet og impregnert returtrevirke.

Avtalen omfatter en årlig håndtering av 8000 tonn returtrevirke over fire år, og har oppstartsdato 1. januar 2020.

Oppdragsgiver RIG stiller krav til at minst 60 prosent av returtrevirket skal materialgjenvinnes.

Blir til møbler

Størstedelen av returtrevirket fra Grenland blir sendt til Øst-Europa og benyttes i produksjonen av sponplater, som igjen benyttes til produksjon av møbler.

Sortert og kvernet returtrevirke er et materiale det er stor etterspørsel etter, sier Geminors Country Manager i Norge, Kjetil Hausken.

Returtreet skal sorteres og kvernes i Skien før det skipes sørover.

- Stor etterspørsel etter kvernet returtrevirke

Geminors Country Manager i Norge, Kjetil Hausken, mener den nylig avsluttede anbudskonkurransen bare er den første av flere kommende konkurranser med krav til materialgjenvinning.

- Av miljøhensyn vil krav til materialgjenvinning bli vanlig med tiden, og dette vil de offentlige anbudskonkurransene bære preg av. Sortert og kvernet returtrevirke er et materiale det er stor etterspørsel etter, og samtidig en type avfall som gir stor klimagevinst å materialgjenvinne. Vi er godt fornøyde med å ha vunnet den første norske kontrakten med krav til materialgjenvinning, sier Geminors Country Manager i Norge, Kjetil Hausken.

Fakta om Geminor

Geminor ble opprettet på Karmøy (Rogaland) i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det nord-europeiske markedet.

Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Tyskland, og sysselsetter totalt 48 fagpersoner.

Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.115 millioner euro.

Powered by Labrador CMS