JM selger entreprenørvirksomheten i Norge

JM har inngått en avtale om salg av den eksterne entreprenørvirksomheten i Norge, JM Entreprenør AS til Vicon AS.

Publisert

Vicon AS er et selskap i den norske KB Gruppen AS. Avtalt virksomhetsverdi er ca. 40 millioner svenske kroner.

Det avtalte salget innebærer et positivt resultat i fjerde kvartal 2019 på 15 millioner svenske kroner som vil bli resultatført innen forretningsområdet JM Entreprenad.

Gjennomføringen av salget forutsetter godkjennelse av norske konkurransemyndigheter. JM Entreprenør AS har de siste årene hatt en gjennomsnittlig omsetning på ca. 550 millioner svenske kroner. JM Entreprenads virksomhet vil fremover bli innrettet mot anleggsvirksomhet i Sverige, i nåværende form, der synergiene er tydelige med JMs egenregiutvikling av boliger.

- I og med salget av JM Entreprenør AS, tar JM ytterligere et steg for å rendyrke vår virksomhet mot prosjektutvikling av boliger samtidig som JM Entreprenør AS gis mulighet til å utvikles som entreprenørselskap, sier Johan Skoglund, konsernsjef i JM.