Solvik-Olsen opptatt av status i prosjektet

Prosjektleder Taale Stensbye i Vegvesenet og prosjektdirektør Ketil Sand i Skanska kunne fortelle politikerne at prosjektet ligger godt an med hensyn på fremdriftsplanen:

- Vi har 150 maskiner i drift og over 400 mann som i dag jobber på prosjektet, sa Sand.

- Fremdriften er god og det er gode utsikter for at vi kan åpne tidligere enn planlagt fortalte Stensbye.

- Da vi startet opp å bygge dette prosjektet hadde vi en veldig god kunnskap om det meste i prosjektet. Vi hadde kunnskaper om grunnforhold, mengde stein og ikke minst mengder og lokasjon av alunskiferforekomster. Det har alt å si for hvor forutsigbar fremdriften i prosjektet er. En god og lang samhandlingsprosess i forkant gjorde at vi kom raskt i gang og at vi ikke har møtt på store uforutsette utfordringer undervegs. En tidligere åpning er ikke utenkelig om vi nå får en snill vinter fortalt Sand.

Ikke selskapsmodell, men gjennomføringsmodell

- OPS viser at det ikke er selskapsmodellen det står på, men gjennomføringsmodellen. Vi har kun små endringer i prosjektet sammenlignet med når vi startet. Det er hovedsakelig byggherren som har endret og da er det snakk om endringer for å gjøre prosjektet bedre sa Stensbye.

- Prosjektet er meget forutsigbart. Det aller meste var kjent for alle parter før vi satte skuffa i bakken. Så langt ligger vi an til en besparelse på over 1 mrd. kroner nok sammenlignet med utgangspunktet.

85.000 tonn asfalt

I løpet av sommeren 2019, er det lagt 85000 tonn asfalt.

Det begynner å bli svart på store deler av strekningen, og mange av konstruksjonene er nå ferdige eller under konstruksjon.

Viltovergangene er av de største i Norge og arbeidet med disse er i rute, meldes det.