Slik ser den nye terminalen på Solbakk ut.
Slik ser den nye terminalen på Solbakk ut.

Ryfylketunnelen åpnes for trafikk i 2019

Til og begynne med, skal det ikke kreves inn bompenger i tunnelen.

Publisert

30. desember 2019 åpner verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel for trafikk og gir fast veiforbindelse mellom Strand i Ryfylke og Stavanger på Nord-Jæren.

De to andre tunnelene i Ryfast-prosjektet, Hundvåg- og Eiganestunnelen, åpner i februar i 2020, og den offisielle åpningen av Ryfast blir markert når alle tre tunnelene er åpnet.

- Vi har gjennom hele anleggsperioden, siden den fyrste salven gikk av i slutten av 2012, hatt som mål å bli ferdige innen utgangen av 2019. Den målsettingen klarer vi, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Lyskunstner Viel Bjerkeset Andersen, som er ansvarlig for lysinstallasjonene i Ryfylketunnelen, og prosjektleder Gunnar Eiterjord i fjellhallen.
Lyskunstner Viel Bjerkeset Andersen, som er ansvarlig for lysinstallasjonene i Ryfylketunnelen, og prosjektleder Gunnar Eiterjord i fjellhallen.

Etter planen skulle alle de tre tunnelene åpnes samtidig, men det gjenstår sikkerhetstesting i Eiganes- og Hundvågtunnelen.

- Vi trenger litt mer tid før vi også setter trafikk på de siste to tunnelene. Det skyldes at det der har vært litt mer behov for testing og ikke minst øvelser for nødetatene, forklarer Eiterjord.

- Frem til Hundvågtunnelen åpner, må trafikken følge dagens veinett over Hundvåg og gjennom sentrum. Samtidig venter vi med å starte bompengeinnkrevingen til etter at også de to siste tunnelene er åpnet for trafikk, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.