Fra venstre: Frank Eriksen, daglig leder Målselv Maskin & Transport AS og Roar Femsteinevik, prosjektleder.
Fra venstre: Frank Eriksen, daglig leder Målselv Maskin & Transport AS og Roar Femsteinevik, prosjektleder.

Målselv Maskin & Transport med flyplasskontrakt

Det skal settes opp et nytt hovedgjerde med overvåkning rundt Evenes flystasjon og rullebanen. Det gamle gjerdet skal fjernes, og ny beskyttelse og sikring skal på plass.

Publisert

Kontrakten går til Målselv Maskin & Transport AS. Verdien på generalentreprisen er på drøyt 156 millioner kroner inkl. mva, men utløsning av ytterligere mindre opsjoner er også ivaretatt i konkurransen.

Arbeidene starter opp i løpet av oktober 2019 og skal overleveres Forsvarsbygg sommeren 2021.

Anleggsvirksomheten trappes opp på Evenes

- Aktiviteten på nye Evenes flystasjon er hektisk nå i høst. Kontrakten med Målselv Maskin & Transport er viktig for raskt å komme i gang med arbeidet. Sikring av flyplassen med nytt gjerde, vei og overvåking må på plass med tanke på den aktiviteten som kommer til Evenes, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

FAKTA:

Entreprisen vil i hovedsak omfatte etablering av perimeter (gjerde) med master for overvåking samt kjørbar vei på innsiden av perimeteret. I tillegg ordne kabelgrøft med trekkerør, en rekke porter, rydding av skog og kratt og opsjoner på andre perimeterarbeider.

Arbeidet som vil foregå langs området rundt nye Evenes flystasjon og lufthavna foregår i et sårbart naturområde.

Entreprenøren er særskilt gjort oppmerksom på i oppdraget at massene som graves opp skal gjenbrukes og at naturen skal ivaretas best mulig. Blant annet skal deler av det eksisterende gjerdet ikke erstattes.

Erfaren entreprenør på forsvarsanlegg

Målselv Maskin & Transport AS har levert store oppdrag til Forsvarsbygg tidligere. Blant annet sammenbindingsveien til Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt i Målselv, infrastruktur i Rusta leir på Bardufoss, Karlstadskogen og nytt veikryss på E6 i Heggelia.

- Dette er den største enkeltkontrakten som Målselv Maskin & Transport AS har inngått.  Vi har god erfaring med samarbeid med Forsvarsbygg på store anleggskontrakter. Kontrakten sikrer en langsiktig sysselsetting og gir oss et godt utgangspunkt for å regne på flere jobber på Evenes, sier Frank Eriksen, daglig leder i Målselv Maskin & Transport AS.

Det var sju tilbydere på entreprisen på dette prosjektet som er delvis Nato-finansiert.

STILLING LEDIG: