Dette vogntoget har ikke noe på veien å gjøre.
Dette vogntoget har ikke noe på veien å gjøre.

Tatt: Nekter å oppgi arb. giver og bileier

Denne lastebilen er ulovlig å kjøre med. Det brydde sjåføren seg lite om. Les om den lange listen med feil på vogntoget.

Publisert

Politiet i Møre og Romsdal fikk tips om denne transporten. Etter å ha stoppet den ved Spjelkavik i Ålesund kommune, tilkalte politiet assistanse fra Statens vegvesen.

Følgende feil/mangler ble avdekket:

  • Den polskregistrerte lastebilen ble avregistrert i Polen i 2013. (I Polen inndras vognkortet og ikke skiltene, så skiltene sto fortsatt på).
  • Den hadde ikke fartsskriver.
  • Kjøre- og hviletiden kunne ikke fastslås da det ikke var registrert.
  • Det manglet et hjul på tilhengeren
  • Det var ingen papirer på lastebilen. Den latviske sjåføren nekter å oppgi navnet på den som eier bilen og sin arbeidsgiver.
  • Det var 2800 kg overlast på lastebilen.
  • Den manglet bombrikke. Det var andre gang den ble stoppet med denne mangelen i Norge.
  • Flere tekniske mangler på vogntoget

AT.no får opplyst av Vegvesenet at vogntoget var på vei fra utlandet til et russisk skip i Ålesund med byggevarer.

Anmeldelse og to gebyr

Det manglet et hjul på tilhengeren.
Det manglet et hjul på tilhengeren.

Sjåføren ble anmeldt for å føre et kjøretøy som ikke var i forskriftsmessig stand.

Det ble gitt et overlastgebyr på 11.000 kroner og et gebyr på 16.000 kroner for manglende bombrikke (som er dobbelt gebyr siden det er andre gangs forseelse).

Vanligvis er det bileier som må betale disse gebyrene, men i dette tilfellet har det vært vanskelig å finne eieren. Det latviske firmaet som hadde ansvaret for transporten har imidlertid tatt på seg ansvaret og skal betale gebyrene.

- Bilen blir stående i Ålesund til gebyrene er betalt, sier Leif Jarle Bergseth, fagleder i Utekontrollen Møre og Romsdal, Statens vegvesen.

Tverrfaglig samarbeid

Utekontrollen, politiet og A-krimgruppa i Møre og Romsdal (Samarbeid mellom politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Kemneren, NAV og Statens vegvesen) har arbeidet med denne omfattende kriminelle transport fra mandag til torsdag. Hovedjobben har vært å forsøke å nøste opp i hvem som faktisk eier bilen.

- Det er godt at vi fikk dette vogntoget vekk fra veien. Det er slike vi er ute etter å ta, sier Bergseth.