Han er utdannet ved reallinjen på Krigsskolen (KS2), er sivilingeniør i teknologi fra Universitetet i Stavanger (UiS), og har en doktorgrad i risikostyring, også ved UiS. Han har arbeidet i Statens vegvesen siden 2016, med teknologikvalifisering og risikostyring på E39. Han har tidligere arbeidet blant annet som avdelingsleder i Rambøll, og som konsulent i DNV GL.

Tore Askeland jobber i Vegdirektoratet ut året, og fra nyttår vil Ferjefri E39 inngå i Divisjon utbygging i Vegvesenets nye organisasjon.

E39 – en konstant byggeplass

Stortinget har bedt Statens vegvesen om å utrede mulighetene for å skape faste forbindelser langs E39 på en 1100 kilometer lang strekning fra Kristiansand til Trondheim.

- Det pågår store utbedringsprosjekter langs E39, og i løpet av 2020 vil ca. ti prosent av strekningen være ferdig utbygget til den standarden vi anser nødvendig i 2050, sier Dunham og Askeland.

- Det er mulig, vi jobber målrettet med å utvikle ny teknologi som skal gjøre det mulig å vurdere om det lønner seg med ferjer eller faste forbindelser over noen av de bredeste fjordene i landet vårt, sier de to. 

- Askeland tilfører verdifull kompetanse

De forklarer at prosjektet utvikler teknologi; teknologien må være klar på det tidspunkt det er aktuelt å vurdere de enkelte prosjektene. Askeland tilføyer at teknologiutviklingen skal gjøre Vegvesenet i stand til å krysse fjordene, men være aktuell for hele veinettet.

- Tore Askeland tilfører prosjektet verdifull kompetanse når det gjelder risikostyring, vi skal planlegge veier og bruer som skal leve i 100 år. Jeg er trygg på at Askeland vil føre prosjektet videre på en god måte, sier Dunham. 

Stortinget har som ambisjon å binde Vestlandet sammen med en opprustet og ferjefri E39. Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Faktaark om Ferjefri E39.