Minneord om Anders M. Heltzen

Sivilingeniør Anders Molbech Heltzen døde 24.11.2019, i en alder av 99 år. Han var født og oppvokst i Ålesund.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Etter noen års studier i realfag ved Oslo Universitet, valgte han å studere til Bergingeniør ved NTH, Trondheim, hvor han ble uteksaminert i 1948. Han fikk en lang og omfattende karriere innen berg- og anleggsnæringen, hvor han har etterlatt seg betydelige spor, både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten var han engasjert og aktiv i samfunnsspørsmål, nesten helt frem til han gikk bort.

Anders var en bauta innen vårt miljø, og har etterlatt seg en innsats og arbeider som det står den største respekt av. Han har hatt fremtredende stillinger og verv innen bergindustrien, blant annet var han Kongsberg Sølvverks siste bergmester, forsker og leder for geokjemisk avdeling ved Statens Råstofflaboratorium (nå NGU), bergingeniør ved Sulitjelma Gruber, og formann og statens representant innenfor bransjerådet for bergverkene i tiden 1964-1987.

Anders Molbech Heltzen.

For sin innsats innen bergindustrien, har han mottatt Norsk Bergforenings høyeste utmerkelse, Bergmannsstaven.

Han har også mottatt en ungarsk hedersbevisning og æresmedlemskap i Wissenschaftlicher Verein r Bauwesen.

For Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF), er det naturlig å reflektere over alt han fikk til i den tid han var engasjert sammen med oss. For oss var han bare «Anders», og da visste vi alle hvem vi mente. Anders kom til Fjellsprengningsutvalget som forsker i 1959. Dette utvalget ble etablert på NTH i 1948. Kontor for fjellsprengningsteknikk (senere «Institutt for fjellsprengningsteknikk») ble opprettet i 1961, som en direkte fortsettelse av Fjellsprengningutvalget, og underlagt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Anders var instituttsjef i tiden 1961-1982. I 1982 ble instituttet integrert i NGI. Anders gikk da over til Sivilingeniør Elliot Strømme A/S (senere Norconsult), og var engasjert der til 1988. Etter den tid fortsatte han som privat konsulent.

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk ble stiftet 20. november 1963, dagen før den første Fjellsprengningskonferansen, som ble avviklet over 2 dager, 21. og 22. november 1963 i Ingeniørenes Hus, Oslo, med litt over 300 deltakere. Anders stod sentralt i dette arbeidet, både med å etablere foreningen og å få etablert Fjellsprengningskonferansen som enda den dag i dag er et årlig arrangement. Han ble foreningens sekretær, var møteleder på de fremtidige konferansene i mange år, hvor han har bidratt med 12 foredrag.

NFF er ganske unik i og med at foreningen er en bransjeforening som forener alle som er knyttet til norsk gruve- og anleggsnæring, store byggherrer, entreprenører, konsulenter, gruveselskaper, leverandører, undervisningsinstitusjoner og forskningsinstitusjonene innen vårt fagområde.

Selve Fjellsprengningskonferansen har utviklet seg fra den første i 1963 med vel 300 deltakerne, til å bli en endags konferanse hvor vi har hatt over 800 deltakere, og deltakerne spenner fra direktørene til gutta på stuff. Foreningen har i dag over 1000 medlemmer, og har etablert en rekke komiteer under styret.

For sin store innsats i foreningen, ble Anders æresmedlem i 1987.

I 1984 instituerte NFF «Gullfeiselen», som tildeles for fremragende innsats for norsk bergteknologi. Anders var den første prisvinneren samme år. Han står ellers bak en imponerende rekke av publikasjoner om geologiske emner, sprengnings-, gruve- og anleggstekniske emner, andre faglige emner samt en rekke faglige foredrag og forelesninger opp gjennom årene.

Han var norsk representant i International Society for Rock Mechanics (ISRM), International Tunneling Association (ITA), ITA’s Working group: «Research» og American Underground Space Association.

Anders oppnådde en høy alder og kunne nyte gleden av å beholde sin intellektuelle kapasitet helt til det siste. Et eksempel på hans store samfunnsengasjement, etter at han var kommet opp i 90 årene, er problemet rundt fjellmassivet Åkerneset innerst i Storfjorden i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Her har han lagt ned et stort arbeid.

For sin innsats i motstandskampen under 2. verdenskrig, er han blitt tildelt Deltakermedaljen.

En stor Bergmann har lagt inn årene, og vi i NFF vil minnes hva han har betydd for oss.

Nils Borge Romslo
Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF)

Powered by Labrador CMS