Tommy Stangeland betegner seg selv som Norges heldigste leder, og lover at firmaet fortsatt skal jage forbedringer, og 100% kommunikasjon.
Tommy Stangeland betegner seg selv som Norges heldigste leder, og lover at firmaet fortsatt skal jage forbedringer, og 100% kommunikasjon.

2019 et jubelår for Stangeland

Redusert tomgangskjøring, egen lærlingskole, Rogalands første fossilfrie byggeplass, motiverte ansatte og tangering av rekordomsetningen. Alt bidrar til at Tommy Stangeland i Stangeland Maskin AS føler seg som landets heldigste leder.

Publisert

- Hva kommer du til å huske 2019 for, daglig leder Tommy Stangeland?

- Det har skjedd mye godt i Stangeland i år og jeg føler meg som Norges heldigste leder. Hver dag gleder jeg meg over dyktige folk som presterer, og leverer langt over forventet – i hele organisasjonen.

- 2019 er et jubileumsår, hvor vi feirer 60 år og gleder oss stort over det. I tillegg går året inn i historiebøkene med følgende oppsummering:

Redusert tomgangskjøring

Det er lagt en solid innsats internt med kartlegging av måltall og effektivisering av prosesser. Fokus på å styre etter data og tall har vi hatt i flere år, men det er først i 2019 vi begynner å høste gevinstene av de investeringene som er gjort. Dette gagner oss, men også våre omgivelser. For miljøet betyr det har vi redusert våre utslipp med 240.000 kg co₂ i 2019. Tomgangskjøringen er nede på 17% hvor vi som alle andre i bransjen lå på ca. 50%. Dette er bra for miljøet, og det er bra for oss!

Stangeland Lærlingskole

Vi har over flere år ønsket oss flere lærlinger, men dagens studietilbud og entreprenørtettheten i Rogaland har satt en begrensning. I år valgte vi å opprette egen skoleklasse som gir ungdom som ikke kommer inn på førstevalget sitt, VG2 anleggsteknikk, en mulighet til likevel å få et fagbrev innen anleggsfagene. Stangeland Lærlingskole gir oss elleve ekstra lærlinger i 2019, og vi har økt lærlingandelen fra 5% til 8%.

Rogalands første fossilfrie byggeplass

I starten på mai 2019 ble vi tildelt kontrakten av Statnett for utbygging av transformatorstasjon på Fagrafjell i Rogaland. Kontrakten ble vunnet på flere kriterier hvor vi ble rangert høyest for samtlige. Vi er ekstra stolt av å ha fått 10 poeng av 10 mulige på HMS, fordi det viser at organisasjonen jobber kollektivt mot vårt mål siden 2010: «Stangeland skal være best i bransjen på HMS.» Med en visjon om å være ledende, er det også viktig for oss å være først, og det å være med Statnett på Rogalands første fossilfrie byggeplass, ser vi frem til i 2020.

- Hvordan vurderer du Stangeland-året du nå legger bak deg?

- I et marked med tøff konkurranse og pressede marginer, har vi greid å hente ut stordriftsfordeler som vår driftsmodell gir. Vi har nesten hele næringskjeden innenfor konsernet, hvilket også bygger opp under strategien vår om å dyrke kompetanse internt. Motiverte ansatte gjør at vi i 2019 leverer et positivt resultat, og tangerer omsetningsrekorden. Av nittisju nominerte, var vi en av fem finalister i kåringen: «Årets bedrift» i Stavanger regionen. Det sier meg at på tross av at vi til tider kan sjenere i lokalmiljø med boring, sprengning, graving og transport, er Stangeland er god nabo, og folk setter pris på det arbeidet vi gjør.

- Du har gitt signaler om permitteringer. Er dette en situasjon som bryter med et normalår i Rogaland?

- Vi har hatt for lite aktivitet også tidligere år, men det må vi som selskap overvåke og tilpasse oss kontinuerlig. Det som er spesielt i 2019, og over i 2020, er selvsagt reformen Statens vegvesen/Fylkeskommunene, og at overgangen har stoppet all tilgang til nye prosjekter for en stor, viktig oppdragsgiver. Jeg vil ikke på noen måter kalle dette for et normal år.

- Har du noen faglige nyttårsforsetter?

- Jeg skal fortsette å jage forbedringer og ha fokus på 100% kommunikasjon.

- Hvordan er utsiktene for det kommende året for Stangeland og næringen?

- Vi har tro på at Jon Georg Dale holder ord, og sikrer at Rogfast blir en realitet. I tillegg kommer buss- og sykkelstramveiene i 2020, IVAR skal bygge ny hovedvannledning, samtidig som Nye Veiers prosjekter er interessante.

- Hva er du mest spent på i 2020?

- Rogfast!

- Hva blir de viktigste grønne tiltakene du personlig, og din organisasjon, gjør i 2020?

- Personlig sykler jeg til jobb hver eneste dag, uansett vær! Arbeidet med tomgangskjøring fortsetter selvsagt, samtidig som jeg forventer vi vil lære mye når vi går i gang med fossilfri byggeplass. Dette vil hele organisasjonen hente synergier fra.