AMBISJONER: Konsernsjef Ståle Rød i Skanska vil ivareta posisjonen som entreprenør og produktutvikler på grønt miljø.
AMBISJONER: Konsernsjef Ståle Rød i Skanska vil ivareta posisjonen som entreprenør og produktutvikler på grønt miljø.

Skanska topper steinuttak – usikkerhet i bransjen

Skanska toppet statistikken NFF presenterte på Fjellsprenger’n. Slik oppsummerer konsernsjef Ståle Rød 2019 og ser nærmere på hva 2020 vil bringe.

Publisert

- Gratulerer med årets største uttak av stein og plassering på toppen av statistikken hos NFF. Kommentar, Rød? 

- Hyggelig at vi befester vår posisjon som Norges største anleggsentreprenør hvor vår masseflyttingsvirksomhet og underjordsdrift er de vesentligste bidragsyterne.

- Hva kommer du til å huske 2019 for?

- 2019 står igjen som et spennende år med mange gode prestasjoner. Vi har overlevert en lang rekke flotte prosjekter og også vunnet mange nye spennende prosjekter som vi har i oppstart. Det er lagt et godt grunnlag for året vi går inn i.

- Hvordan vurderer du Skanska-året du nå legger bak deg?

- Det har vært et godt år for Skanska hvor vi fortsetter den positive utviklingen vi har hatt over flere år.

- Har du noen faglige nyttårsforsetter?

- Nei, jeg setter meg ikke nyttårsforsetter, men jeg ser frem til enda et nytt år hvor jeg sammen med mine fantastiske kollegaer i Skanska skal fortsette med å bygge for et bedre samfunn.

- Hvordan er utsiktene for det kommende året - både i Skanska og i næringen?

- Basert på pågående prosjekter og prosjekter som er vunnet tegner det bra for Skanska, men vi opplever en betydelig politisk usikkerhet i forhold til hvilke prosjekter som kommer og til hvilken tid. Jeg vil vel si at vi opplever mye uro og usikkerhet i bransjen generelt, og kanskje spesielt i forhold til regionsreformen og reorganiseringen av SVV med overflytting av oppgaver til Fylkeskommunene.

- Hva er du mest spent på i 2020?

- Jeg er mest spent på prosjekttilgangen og de politiske prioriteringene.

- Hva blir de viktigste grønne tiltakene du personlig, og din organisasjon, gjør i 2020?

- Bærekraft har lenge vært et av våre tydeligste satsningsområder og vår satsing vil bare styrkes fremover. Vi har levert en rekke grønne forbildeprosjekter, og flere skal det bli, men kanskje enda viktigere er det at vår prosjektportefølje blir grønnere for hvert år som går. Ved å fortsette å pushe våre kunder til å ta bærekraftige valg i sine prosjekter, har vi ambisjon om å ivareta posisjonen som den ledende entreprenør og prosjektutvikler på grønt og miljø, sier Rød.

STILLING LEDIG: