Med stativ i to ulike høyder, kan SpaceInvader bidra til å fylle lastebiler med mer gods og mindre luft.
Med stativ i to ulike høyder, kan SpaceInvader bidra til å fylle lastebiler med mer gods og mindre luft.

Når nye høyder

Med pallestativ på 80 cm, kan SpaceInvader nå håndtere alle godshøyder.

Publisert

SpaceInvader er et stativ som gjør det enkelt og effektivt å stable paller i to høyder inne i en lastebil. Dermed får man med seg langt mer gods på én transport enn tidligere. Asko er blant dem som har testet dette i Norge. 

Nå har SpaceInvader lansert et stativ med en høyde på 80 cm, som et supplement til standardhøyde på 120 cm. 

- Flere etterspurte en lavere modell som supplement til vårt 120 cm stativ, på grunn av varierende godshøyder. Derfor har vi laget 80-centimetersstativet, som kan brukes til både lavt og tungt bunngods. På dette kan man stable opp til ytterligere 160 cm gods, og nå en samlet godshøyde på 240 cm. Det gir full utnyttelse av lasterommet, sier Steen Fredriksen, CEO i SpaceInvader i en pressemelding. 

Med den nye høyden kan man dobbeltstable flere godsvarianter, og dermed utnytte plassen bedre i en lastebil. 

- Vi har analysert mye data på gods-, pakke- og transportvaner. Altfor ofte ser vi hvor lite gods og hvor mye luft lastebilene kjører av sted med. Det er ikke bærekraftig. Kapasitetsoptimering bør være en del av den danske klimainnsatsen. Med vårt system er det ikke lenger noen unnskyldning for å ikke pakke lastebiler optimalt, sier Steen Fredriksen. 

Med nytt stativ kan man bruke ulike høyder til å fylle lastebilen til randen.
Med nytt stativ kan man bruke ulike høyder til å fylle lastebilen til randen.
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS