Fylkesvei 31 mellom Røros og riksgrensen skal oppgraderes av HR Entreprenør AS for underkant av 15 millioner kroner.
Fylkesvei 31 mellom Røros og riksgrensen skal oppgraderes av HR Entreprenør AS for underkant av 15 millioner kroner.

Trøndelag fylkeskommunes første veikontrakt

Trøndelag fylkeskommune og HR Entreprenør AS har inngått kontrakt om oppgradering av fylkesvei 31 mellom Røros og riksgrensen.

Publisert

Dette er, ifølge Trøndelag fylkeskommune, fylkeskommunens første inngåtte veikontrakt.

1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Det innebærer at Trøndelag fylkeskommune selv skal stå for det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen. 

Verdien på kontrakten med HR Entreprenør AS er i underkant av 15 millioner kroner. Kontrakten er en såkalt fornyingskontrakt, som innebærer en blanding av flere ulike tiltak.

Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune (foran t.v.) og daglig leder Per Martin Rønningen i HR Entrprenør AS signerer kontrakt på fornying av fylkesvei 31 fra Røros til riksgrensen. Bak fra venstre: Byggeleder Heidi Kolstad Eggen i Trøndelag fylkeskommune, prosjektleder Astrid Nygårdshaug i HR Entreprenør AS og teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune.
Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune (foran t.v.) og daglig leder Per Martin Rønningen i HR Entrprenør AS signerer kontrakt på fornying av fylkesvei 31 fra Røros til riksgrensen. Bak fra venstre: Byggeleder Heidi Kolstad Eggen i Trøndelag fylkeskommune, prosjektleder Astrid Nygårdshaug i HR Entreprenør AS og teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune.

I en fornyingskontrakt utnyttes verdien i eksisterende vei og det fokuseres på «enkelte tiltakspunkt over en lengre strekning, som resultatmessig gir større kjøreglede og økt trafikksikkerhet».

Ved å utbedre sikt, kanter og kurver, samt drenering skal veien få en oppgradering uten at det nødvendigvis bygges nytt. 

Arbeidet starter opp våren 2020, og vil pågå til høsten samme år.