Vlantana Norge legger ned

Generalforsamlingen i Vlantana Norge AS har bestemt seg for å legge ned driften av det omstridte transportselskapet.

Publisert

– Etter å ha vurdert alle utfordringer som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge AS dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet, det opplyser styreleder Vladas Stoncius jr. i en melding til AT.no.

Selskapet vil i mars gjennomføre en styrt avvikling, etter at alle nåværende forpliktelser er oppfylt innen 1. mars. 

Avgjørelsen kommer etter noen tunge måneder for Vlantana, som er avslørt for en rekke kritikkverdige forhold. Noe som har ført til at selskapet har mistet norske kunder, og at Statens vegvesen har vedtatt å trekke tilbake selskapets løyver. 

Situasjonen har oppstått etter at Vlantana Norge ikke fulgte regelverket i ansettelsen av sjåfører og lønn til sjåførene. I etterkant har blant andre DB Schenker og PostNord sluttet å benytte seg av Vlantana Norge.

– Etter at myndighetene i høst stilte en rekke krav til Vlantana Norge har selskapet arbeidet intenst for å oppfylle alle krav som er stilt. Samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen, sier Stoncius jr., og fortsetter:

Styreleder i Vlantana Norge AS, Vladas Stoncius jr., mener at selskapet nå oppfyller alle krav til drift i Norge, men forteller at selskapet som følge av bråket har mistet viktige kontrakter og at det gjør det umulig å fortsette driften i Norge.
Styreleder i Vlantana Norge AS, Vladas Stoncius jr., mener at selskapet nå oppfyller alle krav til drift i Norge, men forteller at selskapet som følge av bråket har mistet viktige kontrakter og at det gjør det umulig å fortsette driften i Norge.

– Vlantana Norge mener at selskapet nå oppfyller alle krav til fortsatt drift. Situasjonen har imidlertid ført til at Vlantana Norge har mistet viktige kontrakter – noe som gjør det umulig å drive forsvarlig videre. 

Nå har Vegvesenet fattet det endelige vedtaket om selskapets løyver. De resterende 85 løyvene vil derfor bli tilbakekalt etter at klagefristen på fire uker er utløpt.

Dette er første gang Statens vegvesen tilbakekaller løyver på grunn av vandel.

– God vandel er ett av vilkårene for å ha transportløyve i Norge. Oppfyller du ikke kravene så får du ikke drive transportvirksomhet. Vi skal ha en enhetlig praksis med like vilkår i transportnæringen, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Vlantana Norge AS har fire ukers klagefrist fra vedtaket ble sendt ut. Løyvene blir først ugyldig når klagefristen har gått ut, men Vlantana Norge har nå altså gitt opp kampen for videre drift. 

Vlantana skriver i sin melding at 75 løyver allerede er innlevert og at de resterende ti vil bli innlevert i løpet av mars.