Edvin Rye er byggeleder for Statens vegvesenpå prosjektet E16 Kvamskleiva.
Edvin Rye er byggeleder for Statens vegvesenpå prosjektet E16 Kvamskleiva.

Lyser ut E16 Kvamskleiva som totalentreprise

Prosjektet har en total ramme på 666 millioner kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen lyser ut E16-Kvamskleiva som totalentreprise der elektro er en del av pakken.

- Vi er på jakt etter en dyktig hovedentreprenør der elektroarbeidene inngår som en del av hovedentreprisen, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva.

Vegvesenet vil premiere tilbydere som legger frem et godt opplegg for gjennomføring og organisering. I første omgang vil Vegvesenet velge ut tre tilbydere i en prekvalifisering, på prosjektet som har en totalramme på 666 millioner kroner.

100 millioner kroner i fradrag

-  Det vil være mulig å få inn til 100 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som skisserer gode planer for hvordan jobben skal løses og som har den rette kompetansen for å utføre jobben, sier Rye, og fortsetter:

- Arbeidet med tunnelen er avgjørende for framdriften i prosjektet. Derfor vil samspillet med elektroentprenøren være avgjørende. Trafikken på E16 vil gå gjennom anleggsområdet. En strekning av ny E16 skal etableres på fylling i Nordsvinsfjorden.  Målet er å bygge veien på to år.

Den 5,4 kilometer lange strekningen skal avløse den smale, svingete og rasutsatte veien ved Vangsmjøsa. De siste vintrene har trafikken korket seg gjennom Kvamskleiva. Det har vært utfordringer med trafikkavviklingen på uværsdager hvor Filefjell har vært åpen for trafikk, mens andre fjelloverganger har vært stengt. Vegen er rasutsatt med jevnlig nedfall på begge sider av dagens korte tunnel.

Byggestart sommeren 2020

Med ny vei vil dette løse seg. Veiprosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei.

Den skal bygges som to-feltsvei med standardklasse H2 med 8,5 meters veibredde. I tunnelen er blir det profil T 9,5 for å få plass til et bredt midtfelt med rumlefelt. Det skal bygges et større kryss til fv. 2510 ved Hugavike.

I dag går det gjennomsnittlig 1480 kjøretøy i døgnet gjennom Kvamskleiva. Andelen tunge kjøretøy er 15 prosent.

Ambisjonen er byggestart etter sommerferien 2020.

- Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Rye.

Powered by Labrador CMS