Flytårnet stasjon i Fornebubanens BIM-modell.
Flytårnet stasjon i Fornebubanens BIM-modell.

BIM er viktig for Fornebubanen

Fornebubanen vil ligge i forkant og bidra til at bransjen utvikler seg i et digitalt perspektiv, og vil i stor grad operere papirløst og tegningsfritt.

Publisert

Fornebubanen ønsker å bli et vellykket prosjekt ved utvikling av nye produkter, forbedring av prosesser ved bruk av BIM (Bygningsinformasjons-modellering) og andre teknologiske verktøy.

- Prosjektet er komplekst og krever mye av både entreprenører, byggherre og prosjekterende. I Fornebubanen har vi stor tror på at en satsing på bruken av BIM skal hjelpe oss å få realisert prosjektet til rett tid, kost og kvalitet, sier leder for BIM i Fornebubanen, Tore Lie Falkenberg.

I Fornebubanen stilles det krav til tilgjengelighet av informasjon og en arbeidsform der tverrfaglig, integrert samhandling i sann tid skal etterstrebes så langt det teknisk lar seg gjøre.

Tittel

Etaten Fornebubanen i Oslo kommune skal bygge ny T-banelinje fra Majorstuen til Fornebu. Banen skal bestå av seks stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i sin helhet skal gå under bakken. Prosjektet kjennetegnes av store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggs-gjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, vei og annen infrastruktur. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjektene i Norge på mange år.

På denne måten skal kvalitet og effektivitet økes i prosjektering, bygging og FDV, med kostnadskontroll som et ønsket resultat. Fornebubanen har Prosjekteringsgruppen Fornebubanen med seg på laget, et samarbeidsprosjekt mellom Cowi og Multiconsult.

Bruken av BIM og tilhørende prosesser har som hensikt å resultere i smartere bruk og deling av informasjon som en basis for bedre beslutningstaking i prosjektet. Informasjonen som genereres i prosjekteringsfasen skal bidra til mer effektive prosesser senere, i byggefasen og driftsfasen, og i andre parallelle prosesser mot interessenter i prosjektet.

Fornebuporten stasjon med rømningskulvert, prosjektert med BIM.
Fornebuporten stasjon med rømningskulvert, prosjektert med BIM.

Informasjon som genereres i byggefasen skal deles sømløst mellom prosjektets deltakere for verifikasjon av prosjekterte løsninger og for å kunne forvalte anlegget på en effektiv måte.