Bilde fra prosjektet Grefsenveien Nedre.
Bilde fra prosjektet Grefsenveien Nedre.

Anleggsdrift i alle Sporveiens prosjekter

Til tross for ansatte i karantene og et Norge på sparebluss, er det fortsatt aktivitet og drift i alle Sporveiens prosjekter. Nå er det fullt fokus på å sikre fremdrift og holde hjulene i gang.

Publisert

Det er utfordrende tider i anleggsbransjen, i og med at man over hele landet er oppfordret til å samarbeide og fortsatt jobbe sammen – men på avstand. Det er krevende å holde byggeprosjekter i gang når ansatte i prosjektene og hos entreprenørene er pålagt karantene og det er gitt strenge føringer mot å være i nær kontakt med andre mennesker.

Til tross for dette, er det drift i alle Sporveiens prosjekter. Sporveien har ansvar for gjennomføringen av en rekke små og store utbyggingsprosjekter, som gjelder alt fra infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet, til prosjekter som omfatter Sporveiens bussanlegg, T-banelinjer, signalanlegg, likerettere, stasjoner og baser, for å nevne noe.

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. 

Per Magne Mathisen er konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien og understreker det gode samarbeidet mellom alle involverte aktører.

- Vi har et godt samarbeid med våre entreprenører og leverandører, slik at vi sammen sikrer at vi overholder gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene. Alle Sporveiens prosjekter går foreløpig som planlagt både i forhold til planlegging, prosjektering, anskaffelser og anleggsaktivitet, sier Mathisen.

Forskyver arbeidstidene

Prosjektene følger føringer og smitteverntiltak gitt av nasjonale helsemyndigheter. Av konkrete tiltak som er iverksatt i prosjektene, er blant annet hjemmekontor for prosjektansatte og ekstra renhold på anleggsplassene.

I noen prosjekter er arbeidstidene forskjøvet, for å unngå opphopning av mennesker ved start og slutt på arbeidsdagen. Enkelte reiser direkte hjemmefra til befaringer for å minimere antallet mennesker på brakkeriggene, og det fokuseres på fysiske skiller mellom drift og prosjekt. I tillegg blir det etablert fremdriftsplaner som fokuserer på at man til enhver tid har nødvendig personell tilgjengelig i prosjektene. Det vurderes fortløpende om det er behov for nye tiltak.

Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien roser de ansatte i prosjektene for den innsatsen som blir vist i den krevende tiden vi alle nå er inne i.

- Jeg er imponert og takknemlig over hvordan alle aktører raskt har tilpasset seg sin nye arbeidssituasjon. Vår rolle er å holde hjulene og samfunnsmaskineriet i gang, og det klarer vi når alle samarbeider godt for å finne best mulige løsninger. Innsatsen som blir vist er beundringsverdig i alle ledd, sier Broch.

Følger utviklingen tett

Koronasituasjonen gjør naturlig nok at gjennomføringen av Sporveiens prosjekter medfører noe usikkerhet. Prosjektenes fremdriftsplaner baserer seg på forutsetninger og informasjon som prosjektledelsen til enhver tid besitter, og endringer i fremdrift og omfang kan komme.

- I prosjektene utfører Sporveien en del av arbeidene selv. Dette gjelder eksempelvis strømutkoblinger, kontaktledningsarbeider, kontroller i forbindelse med overtakelser. Vi har identifisert kritisk personell for dette og etablert ordninger for å sikre at vi har tilgjengelig personell, også i tiden fremover. Skulle det bli knapphet på ressurser, må oppgaver i driften prioriteres først, sier utbyggingssjef Broch.

Oversikt over Sporveiens prosjekter