Skanska ruller ut lag på lag med asfalt.
Skanska ruller ut lag på lag med asfalt.

«Full rulle» på E134 Mjøndalen - Langebru

Det er nå full trøkk på E134 Mjøndalen-Langebru-prosjektet frem mot åpningen til sommeren, fem måneder tidligere enn først planlagt

Publisert

Den 7,5 kilometer lange, høytrafikkerte strekningen gjennom Eikerbygdene i Viken skal få midtrekkverk, forbikjøringsfelt og veibelysning. Derfor jobbes det nå intenst over hele linja.

Det asfalteres på flere delstrekninger og graves og legges kilometervis med rør og kabler.

- Lokale entreprenører og Statens vegvesens byggherreorganisasjon holder hjulene i gang med de koronarestriksjoner vi er pålagt å følge. Det fungerer veldig bra selv med noe mindre bemanning enn vanlig, sier SHA-rådgiver Eugen Myhr i Statens vegvesen.

Full rulle og arbeidsintensive dager for f.h. Eugen Myhr i Statens vegvesen, maskinfører Arve Gunnleiksrud og Marius Vårdal Alvheim.
Full rulle og arbeidsintensive dager for f.h. Eugen Myhr i Statens vegvesen, maskinfører Arve Gunnleiksrud og Marius Vårdal Alvheim.

Korona-tiltak på riggen

Det er innført nye rutiner for bla møtevirksomhet og daglig rengjøring/desinfisering av kontorriggen og boligriggen i tillegg til restriksjoner for hvem som kan komme inn på riggen.

- Mange møter avholdes nå på Skype eller Teams, mens på de få møtene vi avholder i plenum, som byggemøter, deltar kun fire personer – to fra byggherren og to fra entreprenøren. Daglige avklaringer foregår mye på telefon og eRoom. Når det er behov for befaring og avklaring ute i anlegget, gjøres det med minimum av deltakere - hvor det holdes god avstand, sier byggherrens SHA-rådgiver Myhr.

Han berømmer både egne medarbeidere og entreprenøren med sine lokale underentreprenører for god jobb og bra oppfølging av helsemyndighetenes råd og føringer om smittevern på arbeidsplassen.

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord er entreprenør på E134 Mjøndalen-Langebru-kontrakten.