Salg og levering av Leca går som normalt, med visse HMS-tilpasninger, meldes det fra Leca Norge AS.
Salg og levering av Leca går som normalt, med visse HMS-tilpasninger, meldes det fra Leca Norge AS.

Salg og utlevering av Leca går som normalt

Salgssjef Truls Børresen i Leca Norge sier at man så langt ikke merker særlig endring i etterspørselen etter Leca som følge av koronaviruset.

Publisert

- Vi merker ingen større endring i det norske markedet foreløpig, og leverer ut varer som normalt fra alle lagersteder. Både kundene våre og vi har måttet legge om enkelte rutiner i forbindelse med lasting/ lossing, fraktbrev og all annen kontakt, men vi har funnet gode løsninger sammen som gjør at leveransene kan gjennomføres smidig.

God kapasitet

Enkelte deler av virksomheten er mer berørt av koronaviruset, særlig eksport. Deler av fabrikken i Rælingen i Viken vil derfor ha noe redusert virksomhet inntil videre.

- Det gjør det enklere å ivareta sikkerheten til ansatte og transportører i forhold til å holde avstand, og vi vil ha god kapasitet til å betjene det norske markedet.

Mye på lager

- Vi har mye løs Leca på lager og det er ingen fare for å gå tom med det første, sier Børresen

På fabrikken gjelder nye regler for å ivareta HMS. All fysisk kontakt mellom personale og utenforstående er forbudt, og det gjelder en minimumsavstand på én meter.

Ekspedisjonen er gjort om slik at det er en glassvegg mellom ansatte og sjåfører, og papirer til sjåførene skrives ut på egen skriver som står utenfor ekspedisjonen. Sjåførene får med seg kjøresedler, men vil ikke levere de ut eller be om underskrift fra kunder. Om ønskelig kan også kjøresedler sendes på e-post. Ingen skal ta i papirer som er berørt av andre.