Aktiviteten på anlegget vil øke ytterligere utover i april og etter hvert være tilbake til normal drift. Arbeid som pågår i april er legging av membran og asfalt på den nye brua, samt noe elektroarbeider.

Asfalt, stålbru og brufuge

- Det skal også legges asfalt for ny E18 på Varoddsiden, sier hovedbyggeleder i Statens vegvesen, Rune Galteland.

Han forklarer også at det blir montering av stålbru fra den nye betongbrua og ned til Søm, og montering av brufuge på Sømsiden. Det blir også en del vann- og avløpsarbeider på Sømssiden, men ingen store trafikkomlegginger er planlagt i Varoddbruprosjektet i april.

Mot normalisering på prosjektkontoret

Medarbeiderne på prosjektkontoret i Narviga i Kristiansand følger helsemyndighetenes og interne anbefalinger angående tiltak mot koronasmitte fortløpende.

Fremover vil også de, i tråd med arbeidsgivers anbefalinger, planlegge og forberede seg på at flere etter hvert kan komme tilbake på sine vante arbeidsplasser og starte veien mot normale tilstander.